Om statsanerkendelse

Et museum kan ansøge om at blive statsanerkendt. Det kan være ud fra ønsket om at få et kvalitetsstempel eller for at opnå et statsligt tilskud til driften. Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der indstiller til kulturministeren, om et museum kan statsanerkendes.

Vejledning om statsanerkendelse

For at blive statsanerkendt skal museet opfylde en række betingelser. Blandt andet skal det være kommunalt, selvejende eller ejes af en forening, der har til formål at drive museet. Det skal have garanteret et årligt driftstilskud fra en hovedtilskudsyder, som almindeligvis vil være en kommune. Museet skal også have en rimelig museumsfaglig og bygningsmæssig standard. 

Vurdering

Selv om museet opfylder lovens betingelser, har det ikke krav på statsanerkendelse. Slots- og Kulturstyrelsen vurderer, om museets ansvarsområde er væsentligt og ikke i forvejen dækket af andre statsanerkendte eller statslige museer. I vurderingen indgår også om museet med fordel kunne indgå (fusionere) som en del af et allerede statsanerkendt museum. 

Der er i dag et stort netværk af både kunst-, kultur- og naturhistoriske museer. Slots- og Kulturstyrelsen vil derfor være tilbageholdende med at indstille nye museer til statsanerkendelse.  

Et museum, som ønsker statsanerkendelse, kan orientere sig i nedenstående vejledning. Kontakt også gerne Slots- og Kulturstyrelsen for yderligere information. 

Vejledning om statsanerkendelse af danske museer.

Se listen med alle statsanerkendte museer i Danmark.

Opdateret 02. marts 2022