Sikring af kultur- og naturarv

Statslige og statsanerkendte kulturhistoriske og naturhistoriske museer skal gennem samarbejde med plan- og fredningsmyndighederne arbejde for, at væsentlige bevaringsværdier sikres for eftertiden.

Museumslovens kapitel 8 vedrører sikring af kultur- og naturarv i forbindelse med kommunernes fysiske planlægning og forberedelse af jordarbejder m.v.

Kommunerne/Planmyndighederne er forpligtede til at inddrage det relevante museum, når der udarbejdes en kommuneplan eller lokalplan, der berører bevaringsværdier. Planmyndighederne skal underrette museerne om planforslag og om bygge- og nedrivningstilladelser.

Museernes Opgaver i forbindelse med museumslovens kapitel 8

Museerne rådgiver planmyndigheden og bidrager med at udpege, undersøge, dokumentere og sikre bevaringsværdier.

Museerne varetager kapitel-8 opgaver i henhold til deres ansvarsområder inden for nyere tids kulturhistorie og arkæologi.

Opdateret 24. januar 2022