Den strategiske ramme

Strategisk ramme 2023-24 for Samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet og Udenrigsministeriet om Danmarks internationale kultursamarbejde

Formålet med den strategiske ramme er at understøtte en koordineret, fælles retning for Danmarks internationale kulturaktiviteter i tråd med gældende politiske prioriteter. Rammen vil som udgangspunkt blive taget op til revision hvert andet år.

Strategiske prioriteter

Overordnet set er der fokus på tre temaer:

  • Bæredygtighed og grøn omstilling
  • Tech og den demokratiske dialog
  • Land og by

Temaerne relaterer sig til centrale, danske værdier, som det internationale kultursamarbejde skal være med til at udfolde, udvikle og skabe dialog omkring ude i verden. Kunsten og kulturen er en aktiv og væsentlig medspiller, når der skabes nye løsninger på globale udfordringer, f.eks. inden for den grønne omstilling. Danmark har her en styrkeposition med et stort potentiale for vækst inden for kultureksporten. Kunsten og kulturen kan desuden medvirke til at skabe dialog og starte samtaler om politisk sensitive emner. Udenrigspolitiske prioriteter kan dermed styrkes, når kunsten og kulturen bidrager aktivt. De geografiske prioriteter er: USA, Asien, det nære Europa og Norden.

Opdateret 25. juni 2024

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen