Rådgivende organer

Kulturministeren har den 4. december 2021 udstedt en bekendtgørelse om rådgivning af Slots- og Kulturstyrelsen på museumsområdet. Den nye rådgivningsstruktur består af et museumsråd og et antal museumsudvalg, som skal sikre en faglig og mere agil rådgivning på området.

Slots- og Kulturstyrelsens museumsråd

Museumsrådet har til opgave at yde Slots- og Kulturstyrelsen strategisk rådgivning og bistå med at identificere tendenser, udfordringer og indsatsområder samt rådgive om initiativer for sektoren.

Se det aktuelle museumsråd og mødemateriale her

Slots- og Kulturstyrelsens museumsudvalg

Derudover kan der nedsættes museumsudvalg til rådgivning af Slots- og Kulturstyrelsen i forbindelse med specifikke institutions- og museumsfaglige opgaver og problemstillinger.

Se de aktuelle museumsudvalg her

Opdateret 23. juni 2022