Danske museer i tal

Danske museer i tal er Slots- og Kulturstyrelsens museumsfaglige statistik. Den er baseret på indberetninger fra de statsanerkendte museer.

Danske museer i tal præsenterer nøgletal for museernes organisation og faglige arbejde. Statistikken følger op på styrelsens krav og anbefalinger til statsanerkendte museer, og afspejler dermed de anbefalinger, som gennem de seneste 15 år er givet til kultur- og museumsområdet i diverse udredninger, strategier og anbefalinger. 

Oplysningerne indhentes som led i Slots- og Kulturstyrelsens tilsyn med museerne, men hensigten er også, at give de enkelte museer et redskab til at sammenligne sig med andre museer, så de kan identificere eventuelle udviklingspotentialer.

 

Seneste udgave af Danske museer i tal (2013-2017)

Opdateret 11. juli 2024