Statsbesøg

Statsbesøg, regeringstopmøder og andre officielle begivenheder er oplagte lejligheder til at profilere danske kunstnere og dansk kunst og kultur.

Der er ofte stor medieopmærksomhed omkring officielle begivenheder såsom statsbesøg, hvilket kan være med til at skabe stærke, fremtidige internationale samarbejdsprojekter.

Kulturprogrammer for de kongelige

Når Hendes Majestæt Dronningen er på udgående statsbesøg har Slots- og Kulturstyrelsen, gennem samarbejdsaftalen mellem Udenrigsministeriet og Kulturministeret om det internationale kultursamarbejde, ansvaret for at planlægge og gennemføre kulturprogrammet. Begivenheden anvendes til at indlede et samarbejde mellem den stedlige og den danske kunstscene, således at der dannes varige internationale netværk mellem kunstnerne. Ud over de lokale partnere er de nærmeste samarbejdspartnere Hofmarskallatet og Den Kongelige Danske Ambassade i det pågældende land.

Slots- og Kulturstyrelsen har det operative ansvar for at planlægge, gennemføre og sikre opfølgning af kulturdelen i forbindelse med udgående statsbesøg. Statsbesøgenes kulturprogram er bygget på IKP-principperne, hvor der er fokus på høj kvalitet, lokal forankring, og gensidighed. 

Opdateret 02. februar 2022

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen