Landskabelig værdi

Digerne har udover en kulturhistorisk og biologisk betydning, også en visuel værdi som struktur i landskabet.

Vores oplevelse af et værdifuldt og afvekslende landskab skyldes også til stor del digerne og de mønstre, som de danner i forening med levende hegn, grøfter og markveje.

Digerne kan understrege landskabets forløb og terrænets dramatik. De giver landskabet karakter, dimension og dybde. Digerne er med til at skabe landskabsrum, som giver os en fornemmelse af skala og markstørrelser.

Egnskarakteristiske mønstre

I de vidstrakte godslandskaber på Midt- og Sydsjælland og Fyn deler digerne jorderne i store rektangulære herregårdsmarker.

En helt anden oplevelse kan vi få på Djursland og Langeland, hvor agrene nogle steder stadig er tæt opdelt af stendiger.

Egnskarakteristiske digemønstre finder vi også på Løjtland i Sønderjylland og på Bornholm.

Opdateret 01. juni 2022