Vejledning til museer

Introduktion til sagsbehandling

I dette kapitel beskrives de enkelte led i processen omkring arkæologisk arbejde fra bygherres indledende henvendelse til museet til de arkæologiske undersøgelser er afsluttet og arealet frigives.
Læs om de enkelte led i processen

Budget og regnskab

I dette kapitel beskrives udarbejdelse af budgetter og regnskaber for arkæologiske undersøgelser.
Læs om budgetpraksis og find de nyeste Budget- og regnskabsskemaer.

Konservering og naturvidenskab

I dette kapitel beskrives konservering og naturvidenskabelige analyser, der er en væsentlig del af mange arkæologiske undersøgelser.
Læs om praksis for konservering og naturvidenskab

Beretning og kulturhistorisk rapport

Når arkæologerne er færdige med en undersøgelse i felten, skal museet altid redegøre for resultaterne af undersøgelsen. Det sker i form af en beretning og en kulturhistorisk rapport.
Læs vejledningen om beretning

Minimumsregistrering i Fund & Fortidsminder

I dette kapitel beskrives hvordan museerne skal registrere alle nye fund og fundsteder i Fund & Fortidsminder.
Læs vejledningen for registratorer

Cases

I dette kapitel beskrives eksempler på forskellige former for anlægsarbejder, som museet ofte vil skulle forholde sig.
Læs om de forskellige typer af anlægsarbejder