Vejledning til museer

Arkæologisk undersøgelse - hvor og hvornår?

Som udgangspunkt skal bygherre betale for undersøgelse af væsentlige fortidsminder, der skades eller ødelægges i forbindelse med et jordarbejde.
Læs om hvornår der skal udgraves

Tilrettelæggelse af arkæologiske undersøgelser

I dette kapitel beskrives de enkelte led i processen omkring arkæologisk arbejde fra bygherres indledende henvendelse til museet til de arkæologiske undersøgelser er afsluttet og arealet frigives.
Læs om de enkelte led i processen

Budget og regnskab

I dette kapitel beskrives udarbejdelse af budgetter og regnskaber for arkæologiske undersøgelser.
Her kan du downloade de seneste budget- og regnskabsskemaer

Konservering og naturvidenskab

Konservering og naturvidenskabelige analyser er en væsentlig del af mange arkæologiske undersøgelser.
Læs om praksis for konservering og naturvidenskab

Efter undersøgelsen er færdig i felten

Når arkæologerne er færdige med en undersøgelse i felten, skal museet altid redegøre for resultaterne af undersøgelsen. Det sker i form af en beretning og en kulturhistorisk rapport.
Læs om beretning og hvornår sagen afsluttes

Vejledning for registratore i Fund & Fortidsminder

Museerne skal registrere alle nye fund i Fund & Fortidsminder. Registret er baseret på det omfattende kort- og tekstmateriale, der blev etableret i forbindelse med de såkaldte herredsrejser, som blev påbegyndt i forrige århundrede.
Læs vejledningen for registratorer

Tilskud til arkæologiske undersøgelser

Slots- og Kulturstyrelsen kan i særlige tilfælde yde tilskud til dækning af bygherres udgifter til større forundersøgelser og egentlige arkæologiske undersøgelser.
Læs om mulighederne for tilskud

Andre trusler mod væsentlige fortidsminder

I nogle situationer er det staten der betaler for de arkæologiske undersøgelser.
Læs om dyrknings- og erosionstruslen mm.

Revision og ledelsespåtegnelse for regnskaber

Spørgsmål og svar vedrørende revision og ledelsespåtegning af regnskaber for bygherrebetalte undersøgelser.
Læs spørgsmål og svar