Samarbejdsaftale Kulturministeriet og Udenrigsministeriet

Slots- og Kulturstyrelsen samarbejder med de danske ambassader, institutter og kulturinstitutter rundt omkring i verden.

Samarbejdsaftalen

Kulturministeriet og Udenrigsministeriet har i 2022 fornyet deres samarbejdsaftale om varetagelsen af det internationale kultursamarbejde. Samarbejdsaftalen har til formål at styrke det internationale kultursamarbejde, der ønsker at fremme:

 • Danmarks kultureksport til udlandet
 • Den interkulturelle dialog mellem danske og udenlandske aktører
 • Markedsføringen af Danmark som land
 • Fornyelsen af dansk kunst og kultur gennem internationalt samarbejde

Alle aktiviteter der støttes under samarbejdsaftalen, skal leve op til et sæt grundlæggende principper for internationalt samarbejde

Principperne er:

 • Aktiviteter skal være af høj faglig kvalitet i enhver henseende,
 • Aktiviteter skal være forankret i samarbejder mellem danske og internationale partnere, der bygger på gensidighed og lokal interesse,
 • Aktiviteter skal sikre stærke netværk og partnerskaber, der rækker ud over den enkeltstående aktivitet og gerne med et langsigtet perspektiv,
 • Aktiviteter skal sikre synliggørelse igennem målrettet kommunikation.

I tillæg til samarbejdsaftalen udfærdiges en strategisk ramme, der sætter retningen for det internationale kultursamarbejde med definerede prioriteter. Rammen aftales mellem Udenrigsministeriet og Kulturministeriet og vil som udgangspunkt tages op til revision hvert andet år efter dialog med relevante danske aktører, herunder bl.a. Erhvervsministeriet, Statens Kunstfond, brancheorganisationer samt relevante institutioner under ministerområderne. Styregruppen tager løbende stilling til metoder for aktørinddragelsen med henblik på at sikre en bred forankring af rammens prioriteter. Inddragelsen kan bl.a. ske på årlige møder, ved høringer, løbende dialog og kommunikation.

Styregruppen

En styregruppe på kontorchef-niveau med deltagelse fra Kulturministeriet og Udenrigsministeriet sikrer implementeringen af samarbejdsaftalen og realiseringen af den strategiske ramme. Styregruppen fordeler de afsatte midler til aktiviteter i overensstemmelse med samarbejdsaftalens formål og principper samt prioriteter i den strategiske ramme. Styregruppen fører tilsyn med løsningen af de opgaver, der er udkommet af denne aftale.

Slots- og Kulturstyrelsen har følgende opgaver

 • Sekretariat for styregruppen, herunder udarbejde løbende oplæg til styregruppen om udmøntningen af den strategiske ramme
 • Administration af de afsatte midler under tilsyn af styregruppen.
 • Operatør på udvalgte opgaver under samarbejdsaftalen og den strategiske ramme.
 • Operatør på kulturdelen ved udgående statsbesøg og officielle besøg i udlandet
 • Koordinering og kommunikation mellem relevante aktører i de konkrete aktiviteter samt løbende dialog og rådgivning af aktører, herunder årsmøder, understøttelse af netværk med danske og udenlandske aktører gennem bl.a. gennemførelse af besøgsprogrammer.
Opdateret 17. august 2023

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen

Samarbejdsaftale

Hent Kulturministeriet og Udenrigsministeriets samarbejdsaftale.
Hent aftalen (pdf)

Referater

Møder i styregruppen under samarbejdsaftalen mellem Udenrigsministeriet og Kulturministeriet.

2021

Maj 2021 (pdf)

Juni 2021 (pdf)

November 2021 (pdf)

2020

December 2020 (pdf)

April 2020 (pdf)

Februar 2020 (pdf) 

2019

December 2019 (pdf)

August 2019 (pdf)

Maj 2019 (pdf)

Februar 2019 (pdf)

2018

November 2018 (pdf)

August 2018 (pdf)

Maj 2018 (pdf)

April 2018 (pdf)

Februar 2018 (pdf)