Pulje C

Organisationer, bevægelser, institutioner, virksomheder og privatpersoner kan søge tilskud i Pulje C til lokale, regionale eller landsdækkende oplysningsaktiviteter, der fremmer debat og oplysning i Danmark om det europæiske fællesskab (EU).

Der er sædvanligvis to årlige ansøgningsrunder i Pulje C. Herunder kan du læse mere om puljens formål og om muligheden for at søge projekttilskud i den kommende ansøgningsrunde.

Hvad er formålet med ordningen?

Formålet med ordningen er at fremme debat og oplysning i Danmark om det europæiske fællesskab (EU), herunder udvikling af deltagelsesdemokrati. Alle aktiviteter, der gennemføres med tilskuddet, skal opfylde formålet.

Nævnet ønsker, at både de EU-positive og EU-kritiske stemmer kommer til orde, og at enhver del af EU-samarbejdet kan blive drøftet fordomsfrit.

Det anbefales, at I gennemlæser vejledningen, inden I indsender en ansøgning om tilskud fra Pulje C. Vejledningen beskriver bl.a. betingelserne for tilskud, hvilke kriterier nævnet træffer sine afgørelsen ud fra, samt hvordan nævnet fortolker disse. 

Næste ansøgningsrunde

Muligheden for at ansøge om tilskud til projekter i Pulje C til 2. runde 2022 er ovre.
Ansøgningsfristen var den 7. marts, kl. 14.00.

Der dispenseres ikke for ansøgninger modtaget efter ansøgningsfristen.

Næste mulighed for at søge tilskud i Pulje C er i 2. runde 2023, der åbner den 7. februar 2023 og lukker den 7. marts 2023 med henblik på projekter i 2023.

Læs puljevejledningen til pulje C

Årshjul

Når I modtager tilskud fra Pulje C, er der særlige frister, som skal overholdes:

  1. Ansøgningsperiode
  2. Afrapportering og regnskabsaflæggelse
Opdateret 17. november 2022

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen