Rådgivning og Symposium

Slots- og Kulturstyrelsen yder rådgivning til ambassader, konsulater, kulturinstitutter og danske og udenlandske kulturaktører. Der ydes rådgivning i støttemuligheder, formidling af kontakt og ift. den strategiske ramme, samt vejledning og rådgivning til ansøgning af Projekt- og udviklingspuljen. For generelle henvendelser kan du bruge kontaktformularen her på siden.

Webinarer for repræsentationer og institutter

Som et led i rådgivningen af danske repræsentationer, kulturinstitutter og institutter, afholder Slots- og Kulturstyrelsen 3-4 årlige webinarer om fx puljekriterier, finansieringsmuligheder eller andre relevante temaer. Ambassader og repræsentationer modtager invitationer gennem Udenrigsministeriets cirkulære, og kulturinstitutter og danske institutter i udlandet modtager invitationer direkte fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Symposium

Ved indgåelsen af den seneste samarbejdsaftale mellem Kulturministeriet og Udenrigsministeriet, har man ændret formatet for det tidligere kulturseminar, til et nyt format kaldet symposiumfor aktører, der arbejder med internationalt kultursamarbejde, herunder Udenrigsministeriets repræsentationer, kulturinstitutter og danske institutter i udlandet. Møderne afholdes som udgangspunkt årligt som endagsmøder med varierende format, dagsorden og deltagerkreds. Udenrigsministeriets repræsentationer, kulturinstitutter, danske institutter i udlandet og kulturaktører vil modtage information om årsmøder gennem Udenrigsministeriets cirkulære og gennem Slots- og Kulturstyrelsen.

Opdateret 21. august 2023

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen