Den nationale brugerundersøgelse

Slots- og Kulturstyrelsen har udviklet Den nationale brugerundersøgelse, der kortlægger museernes brugere og tilfredshed med museernes kerneydelser.

Den nationale brugerundersøgelse

Brugerundersøgelsen kortlægger museernes brugere og deres tilfredshed med museernes kerneydelser. Den giver også museerne indsigt i, hvad der fungerer godt og mindre godt for løbende at sikre tilbud og oplevelser. Undersøgelsen giver et nationalt overblik og gør det muligt at udvikle sektoren.

Undersøgelsen er blevet gennemført siden 2009. Seneste version af undersøgelsen er udviklet af Slots- og Kulturstyrelsen i samarbejde med et udvalg af repræsentanter fra museer, universiteter og Organisationen Danske Museer. Rambøll og Seismonaut er operatører på undersøgelsen.

Det er obligatorisk for alle statsanerkendte og statslige museer at deltage i undersøgelsen. Alle museer skal som minimum indsamle på én afdeling. Nogle museer deltager med flere afdelinger.

Den nationale brugerundersøgelse 2023 (pdf)

Pixi: den national brugerundersøgelse (pdf)

Ikke-brugerundersøgelsen 2024 (pdf)

 

Kortlægning af museernes digitale praksisser 2023

Slots- og Kulturstyrelsen har i samarbejde med de statsanerkendte og statslige museer kortlagt museernes arbejde i det digitale felt, der i denne sammenhæng både dækker strategi, organisering og aktiviteter.

Kortlægningen supplerer Den nationale brugerundersøgelse, der belyser, hvem der bruger museernes besøgssteder. Ud over at tilbyde indblik og inspiration, nuancerer denne kortlægning billedet af, hvordan museumspraksis anno 2023 ser ud.

Undersøgelsen er gennemført i samarbejde med Seismonaut og Rambøll.

Læs Kortlægning af Museernes digitale praksisser 2023 (pdf)

 

Opdateret 11. juli 2024