Den nationale brugerundersøgelse

Slots- og Kulturstyrelsen har udviklet Den nationale brugerundersøgelse, der kortlægger museernes brugere og tilfredshed med museernes kerneydelser.

Den nationale brugerundersøgelse

Brugerundersøgelsen kortlægger museernes brugere og deres tilfredshed med museernes kerneydelser. Den giver også museerne indsigt i, hvad der fungerer godt og mindre godt for løbende at sikre tilbud og oplevelser. Undersøgelsen giver et nationalt overblik og gør det muligt at udvikle sektoren.

Undersøgelsen er blevet gennemført siden 2009. Seneste version af undersøgelsen er udviklet af Slots- og Kulturstyrelsen i samarbejde med et udvalg af repræsentanter fra museer, universiteter og Organisationen Danske Museer. Rambøll og Seismonaut er operatører på undersøgelsen.

Det er obligatorisk for alle statsanerkendte og statslige museer at deltage i undersøgelsen. Alle museer skal som minimum indsamle på én afdeling. Nogle museer deltager med flere afdelinger.

Videoer

Brugerundersøgelsen er et strategisk værktøj, der både for den enkelte institution og samlet kan anvendes til at udvikle institutionerne og sikre, at de er relevante for brugerne. Kommunikationschef Nikolina Olsen-Rule og frontmedarbejder Lena Nicolajsen fra Designmuseum Danmark fortæller her, hvordan museet anvender brugerundersøgelsen strategisk, og hvordan man kan give brugerne ejerskab til undersøgelsen.


Leslie Ann Smith og Jan Eriksen fra Brandts giver her gode råd og tips til, hvordan museumsmedarbejderne kan håndtere brugerne, når de skal deltage i brugerundersøgelsen:

Opdateret 16. juni 2022