Pulje A

Organisationer, der har debat og oplysning om det europæiske fællesskab (EU) som hovedformål, kan søge om tilskud til aktiviteter, der har til formål at fremme debat og oplysning om det europæiske samarbejde. Tilskuddet gælder for en 1-årig periode i 2024.

Næste ansøgningsrunde

Næste mulighed for at søge tilskud i Pulje A er for perioden 2025-2027. Puljens åbningsdato er primo september 2024.

Det opfordres til, at I gennemlæser vejledningen, inden I indsender en ansøgning om tilskud fra Pulje A. Vejledningen beskriver bl.a. betingelserne for tilskud, hvilke kriterier nævnet træffer sine afgørelsen ud fra, samt hvordan nævnet fortolker disse. 

Årshjul

Når I modtager tilskud fra Pulje A, er der særlige frister, som skal overholdes:

  1. Ansøgningsperiode
  2. Indsendelse af årsplan
  3. Afrapportering og regnskabsaflæggelse

Vejledning for Pulje A

Læs vejledningen for Pulje A

 

Dokumenter til ansøgningsprocessen

Opdateret 16. november 2023

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen