Aftale om brug af audiovisuelt materiale

Slots- og Kulturstyrelsen har indgået en rammeaftale med Copydan AVU-medier om brug af audiovisuelt materiale, der gør det muligt for museer at hente rettighedsclearede tv-udsendelser, film og lyd til brug i udstillinger og undervisning.

Slots- og Kulturstyrelsen rammeaftale med Copydan AVU-medier om brug af audiovisuelt materiale (tv, film, video og lyd) betyder, at museerne kan hente rettighedsclearede tv-udsendelser, film og lyd via Center for Undervisningsmidler (CFU) til brug i udstillinger og undervisning.

Aftalens indhold

De statslige og statsanerkendte museer, der tilslutter sig aftalen, får blandt andet mulighed for at:

 • bruge klip fra TV og radio
 • bruge reklamefilm fra TV og fra Statsbibliotekets samling
 • bruge audiovisuelt indhold fra internettet i formidlingen
 • bruge audiovisuelt indhold i udstillinger og til undervisning
 • vise TV (flow-TV), herunder kort- og dokumentarfilm
 • vise enkeltprogrammer og uddrag heraf (optaget fra TV-kanaler)
 • rekvirere optagelser af TV-udsendelser på DVD
 • bruge TV-musiksiden
 • bruge baggrundsmusik
 • vise audiovisuelt indhold i visse erhvervede kunstværker
 • vise specifikke optagelser, der er overdraget til museer
Opdateret 11. juli 2024

Brochure om aftalen med Copydan AVU-medier

Få eksempler fra tre museer og læs mere i brochuren 'Gør TV, kortfilm og musik til en del af museumsoplevelsen'.

FAQ og vilkår

Find FAQ og vilkår for museumsaftalen, eksempelvis hvem der er omfattet aftalen, hvad man får adgang til med mere.
Få mere information om rammeaftalen hos Copydan AVU-medier.

Mediestream

Find hjælp til at søge i Det Kgl. Biblioteks mediesamlinger i denne YouTube video.

Adgang til CFU's samlinger

For at få adgang til CFU’s samlinger er det nødvendigt, at museet er tilmeldt museumsaftalen via Slots- og Kulturstyrelsen. I denne brochure kan du læse om mitCFU.

Museet har mulighed for at tilgå Mediestream.dk og streamingtjenesten www.mitcfu.dk med 'WAYF'. Kontakt Det Kongelige Bibliotek via dette link for at få oprettet et WAYF-nr.

Har museet tidligere fået et UNI-login, men glemt adgangskoden, kan en ny adgangskode hentes her: Glemt adgangskode til UNI-Login.

Find flere informationer på CFU's hjemmeside.