For tilskudsmodtagere

Regnskab og afrapportering.

Hvis du modtager tilskud fra Europa-Nævnet, gælder det for alle puljer, at der skal aflægges regnskab og rapport til nævnet for de aktiviteter, der er gennemført. 

Reglerne for aflæggelse af regnskab og rapport afhænger af hvilken pulje, der er søgt tilskud fra, og hvor stort et beløb nævnet har bevilget.

Du kan læse mere om disse regler på puljernes temasider. 

Opdateret 21. februar 2024

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen