RDA

RDA dokumenter mht. den danske overgang

Den danske RDA-profil samlet (PDF)
(Danish RDA Policy Statements)

Foranalyse for den tekniske implementering af Resource Description and Access (RDA) i Danmark
(ved KOMBIT, bestilt af Slots- og Kulturstyrelsen - oktober 2021)

 

Status for RDA forberedelse i Danmark

Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS) traf medio august 2016 den formelle beslutning om overgang til at anvende Resource Description & Access (RDA) som danske katalogiseringsregler med 1.1.2018 som skæringsdato. 

På denne side publicerer SLKS fortløbende nyheder om RDA-projektet og dets status. Til højre ligger også et link til den samlede danske RDA Profil.

Opdateret 02. november 2022RDA Toolkit

RDAs katalogiseringsværktøj

Kontakt SLKS for information om adgang.