Din første tid

Vi lægger stor vægt på, at du bliver taget godt imod og får en god start på dit nye arbejde. Og så vil du hurtigt opdage, at det ikke kun er fagligheden, der fylder i styrelsen; vi har en bredt sammensat medarbejderstab og et rigtig godt socialt miljø.

Kom godt i gang

Dine første måneder i styrelsen har vi fokus på, at du kommer godt i gang og føler dig velkommen. Derfor får du tilknyttet en tutor, der er ansvarlig for at introducere dig til arbejdspladsen og være sparringspartner i forhold til faglige og organisatoriske emner.

Din kommende chef og tutor planlægger et introduktionsprogram for dig, og du vil få en oplæring i de systemer, vi bruger.

Introkurser

Alle nye administrativt beskæftigede medarbejdere vil blive tilbudt et introduktionskursus om kulturpolitik og et kursus, der omhandler Kulturministeriets organisation, område og interessenter.

Hvis det er relevant for din opgavevaretagelse, vil du også få tilbudt vores introduktionskursus til bl.a. grundlæggende forvaltningsret og statens bevillingssystem og finanslov. Vi gør brug af Statens E-læringsplatform Campus, hvor der er en række relevante kurser for dig; blandt andet om informationssikkerhed og reglerne for god adfærd i det offentlige.

Nina om det sociale fællesskab

Nina From Jensen er uddannet cand.mag. i historie og blev ansat som student i 2015 og som fuldmægtig i Slots- og Kulturstyrelsen i 2018.

Nina arbejder i Center for Kunst & Biblioteker, hvor hun har omkring 75 kolleger beskæftiget med billedkunst, litteratur, musik, scenekunst, arkitektur, design, kunsthåndværk og internationale opgaver.

Nina arbejder på folkebiblioteksområdet med bl.a. tilskudsadministration og kommunikationsopgaver.

Sommerfest og julearrangementer

Vi har tradition for at afholde en stor sommerfest sammen med Kulturministeriets departement og en julefrokost med god underholdning fra mange kulturelt engagerede medarbejdere.

Vi har også en årlig juletræsfest for børn/børnebørn og en ugentlig morgensang for dem, der elsker at synge.

Personaleforening

Som medlem af Personaleforeningen får du blandt andet mulighed for at deltage i en række gratis arrangementer, hvor vores kolleger deler ud af deres viden og giver os et indblik i deres hverdag. Vi er blandt andet blevet vist rundt i Operaen, har besøgt byggepladsen i Hofteatret og været på byvandring i Frederiksstaden. 

Gennem Personaleforeningen kan du også få medarbejderrabat på butikker og restauranter i nabolaget. 

 

 

 

Anton om en usædvanlig første arbejdsdag

Anton Bech Jørgensen er uddannet cand.mag i filosofi og blev i 2018 ansat som fuldmægtig på fagområdet for arkitektur, design, kunsthåndværk og internationale opgaver. 

Han var nyuddannet med masser af relevante studiejobs og praktikophold i bagagen, og fik en flyvende start som udvalgssekretær for Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Arkitektur. 

Opdateret 03. august 2022