Aktindsigt

Alle kan søge om aktindsigt i den offentlige administrations sagsbehandling.

Aktindsigt betyder, at du kan søge om at få indsigt i offentlige myndigheders akter; eksempelvis rapporter, journaler, afgørelser mv.

Svartider

Anmodninger om aktindsigt registreres af Slots- og Kulturstyrelsen samme dag, som de modtages, og snarest herefter afgør styrelsen, om anmodningen kan imødekommes.
Hvis anmodningen ikke kan imødekommes inden for 7 arbejdsdage, vil du modtage besked om det. Hvis din anmodning er af relativ simpel karakter, kan du forvente hurtigt svar - og senest 7 arbejdsdage efter modtagelsen.

Såfremt den sag, du anmoder om aktindsigt i, har et omfang eller en kompleksitet, der gør, at anmodningen ikke kan færdigbehandles inden for 7 arbejdsdage, kan svartiden være længere. I disse situationer vil du modtage besked om, hvornår du kan forvente at modtage endeligt svar.

Anmodning om aktindsigt sendes til:

For anmodning om aktindsigt eller for spørgsmål omkring aktindsigt i øvrigt kontakt da Slots- og Kulturstyrelsen på post@remove-this.slks.dk.

Opdateret 01. februar 2019