Nationalbibliografisk Udvalg

Den nationalbibliografiske autoritet er placeret i Slots- og Kulturstyrelsen, hvilket indebærer, at det er Slots- og Kulturstyrelsen, der beslutter omfang og kvalitet samt regler for registrering. For at sikre, at Slots- og Kulturstyrelsen altid har den nødvendige ekspertise til at afgøre dette, har Kulturministeriet nedsat et Nationalbibliografisk Udvalg (NBU). Udvalget inddrages ved høringer om ændringsforslag til nationalbibliografien og vejleder desuden Slots- og Kulturstyrelsen i spørgsmål om bibliografisk kontrol.

Udvalgets medlemmer

Navn Titel Institution Beskikket fra Beskikket til
Hanne Hørl Hansen Bibliografisk chefkonsulent DBC D1G1TAL a/s 1.1.2024 31.12.2026
Marie Maersk Deleuran Informationsspecialist Det Kgl. Bibliotek 1.1.2024 31.12.2026
Emilie Sørine Ullerup Informationsspecialist Det Kgl. Bibliotek 1.1.2024 31.12.2026
Marianne Buschmann Nielsen  Bibliotekar Aalborg Bibliotekerne 1.1.2024 31.12.2026
Erik Bachmann Pedersen Bibliotekskonsulent Syddansk Universitetsbibliotek 1.1.2024 31.12.2026
Knud Bentzen Senior IT-konsulent KOMBIT a/s 1.1.2024 31.12.2026
Anders Cato Specialkonsulent SLKS ----- -----

 

Slots- og Kulturstyrelsen har formandskabet i udvalget og er også sekretariat.

Opgaver

NBU beskæftiger sig med alle aspekter af data til nationalbibliografien. I denne forbindelse udarbejdes og vedligeholdes regler og retningslinjer for katalogisering, formatering, publikationsformer, emnebeskrivelse, søgeveje og sortering.

NBU varetager sagsforberedende opgaver og afgiver indstilling til SLKS på faglige og ressourcemæssige områder vedrørende Nationalbibliografien, herunder optagelseskriterier, registreringsniveau, katalogiserings- og klassifikationsregler m.v. Dette kan være på basis af modtagne forslag fra interessenter eller på eget initiativ.

Af dette følger at Udvalget skal behandle bl.a. følgende spørgsmål:

1. Optagelseskriterier for nationalbibliografien.

2. Katalogiseringsregler og bibliografisk standard for nationalbibliografien – og som en logisk følge af dette også for danske bibliotekskataloger.

3. Løbende orientering og diskussion om den nationale og internationale udvikling af bibliografiske standarder.

4. En dansk implementering af RDA og et nationalt repositorium for autoritetsdata, VERA. Herunder specifikation af omfanget af de danske RDA-tilpassede regler og vedligehold af danMARC2-formatet og dets efterfølger danMARC3. Herunder rådgivning til SLKS i forbindelse med RDA-styregruppe nedsat af SLKS, KL og Kulturministeriet.

5. BIBFRAME som ny bibliografisk format og linket data. Orientering og diskussion om den nationale og internationale udvikling af BIBFRAME som nyt bibliografisk format. I SLKS regi findes der en BIBFRAME arbejdsgruppe, der rapporterer til NBU.

6. Emnebeskrivelse og klassifikation. Herunder DK5. En redaktionsgruppe for DK5 findes i DBC’s regi. Denne rapporterer årligt til SLKS via NBU.

7. Praksisregler for søgeveje.

8. NBU kan selv tage emner op, hvis den internationale udvikling gør dette hensigtsmæssigt.

Kommissorium for Nationalbibliografisk Udvalg

Opdateret 26. marts 2024

Referater fra udvalgets møder

RDA-projektet 

Nye katalogiseringsregler i Danmark

Bibliografisk råds indstillinger
(indstillinger fra det tidligere Bibliografisk Råd ift. RDA)

Nyhedsliste og ændringsforslag

Kat-format-nyt med katalogiserings- og formatnyheder

Ændringsforslag til danMARC2-formatet