Slots- og Kulturstyrelsen som arbejdsplads

Slots- og Kulturstyrelsen er en dynamisk arbejdsplads, hvor du vil få omkring 500 kolleger, der er fagligt dedikerede og højt specialiserede inden for en lang række områder.

Anders: "Mit arbejde gør en forskel"

Anders Jon Nielsen er uddannet cand.mag i forhistorisk arkæologi, og har siden 2017 arbejdet som fuldmægtig i Slots- og Kulturstyrelsen. 

Anders arbejder med bevaring af Danmarks fortidsminder, og har bl.a. historikere, bygningskonstruktører, arkitekter og arkæologer som kolleger.

Martin om at arbejde med det unikke

Martin Skytte er faglært anlægsgartner og blev i 2019 ansat som gartner i Slots- og Kulturstyrelsen i Kongens Have. 

Kongens Have ved Rosenborg Slot i det centrale København, har Nordeuropas længste staudebed, og haven besøges hvert år af cirka 3 millioner mennesker.

Slots- og Kulturstyrelsen driver i alt 500 hektar haver, der med hver deres særlige stilistiske træk afspejler forskellige historiske perioder.

Pernille om jobbets fleksibilitet

Pernille Sparrewath er uddannet kontorelev i styrelsen 2011-13, og blev herefter ansat som kontorfunktionær i 2014. 

Pernille arbejder i Center for Kunst og Biblioteker med tilskudsadministration.

Kulturministeriet ansætter hvert andet år et antal kontorelever i en to-årig periode. Som elev i Kulturministeriet opnår du bl.a. kendskab til økonomiopfølgning, sagsbehandling, tilskudsadministration og alsidige sekretæropgaver.

Jesper: "Det er nok noget af det største, man kan komme til."

Jesper Jensen er uddannet arkitekt med speciale i restaurering, og arbejder som specialkonsulent i Center for Kulturarv på Nykøbing Falster, hvor omkring 50 medarbejdere varetager opgaver vedrørende fredede bygninger, diger og fortidsminder.

Jesper har siden 2005 arbejdet i styrelsen. Til daglig arbejder han på myndighedsområdet med byggesagsbehandling på fredede bygninger. 

Dine kollegaer

Slots- og Kulturstyrelsen har en utrolig stor spændvidde af forskellige fagligheder. Alene hos akademikerne finder du blandt andet arkæologer, arkitekter, bibliotekarer, ingeniører, historikere, økonomer, it-eksperter, jurister, samfunds- og kulturvidenskabelige medarbejdere. Listen er lang. 

Herudover beskæftiger vi desuden gartnere, sten- og billedhuggere, vagter, håndværkere, servicemedarbejdere, kontoruddannede og kontorelever.

Det sociale i styrelsen 

Vi har et stærkt fællesskab præget af fagligt engagement, arbejdsomhed og hjælpsomhed, og vi prioriterer et sundt arbejdsmiljø. 

Vi er en styrelse med mange fagligheder, og en gang om året holder vi et personaleseminar for alle medarbejdere, hvor vi kan lære hinanden at kende på tværs.

Opdateret 02. august 2022