Plads til faglighed

Høj faglighed er kendetegnende for Slots- og Kulturstyrelsen – både hos generalister og specialister, gartnere såvel som kontorfunktionærer. Herunder kan du møde fire medarbejdere med forskellige fagligheder.

Juristen om faglige udfordringer

Grace Bondebjerg er uddannet jurist og ansat som specialkonsulent i styrelsen siden 2014. Hun arbejder til daglig med medieområdet.

"Stillingen som specialkonsulent i Slots- og Kulturstyrelsen er et drømmejob for mig. Opgaverne spænder meget bredt. Jeg får brugt mine juridiske færdigheder og der er opgaver her i styrelsen, som jeg ikke ville kunne finde andre steder..."

Læs interviewet med Grace

"Stillingen som specialkonsulent i Slots- og Kulturstyrelsen er et drømmejob for mig. Opgaverne spænder meget bredt. Jeg får brugt mine juridiske færdigheder og der er opgaver her i styrelsen, som jeg ikke ville kunne finde andre steder; fx at udarbejde bekendtgørelser. Selvom vi ikke er et departement, er vi ret tæt på den politiske proces, så man både får et praktisk indblik i, hvad der sker med reglerne, men også er inde over overvejelserne om, hvorfor det forholder sig på den måde, og hvilke politiske bevæggrunde der kan være. Det synes jeg er superinteressant.

Jeg synes, at jeg bliver udfordret på det juridiske i forhold til at fortolke. Der er tit nogle fagområder, som man bliver nødt til at sætte sig ind for at komme frem til det rigtige. Det er en bred portefølje af opgaver, samtidigt med at der også er nogle skarpe tidsfrister. Jeg er teamkoordinator på mit område, og skal have overblikket, det faglige indblik, og være sparringspartner – og så er der det sociale. Så der er lidt af det hele.

Jeg har nogle rigtig gode kollegaer, og der er en rigtig god fleksibilitet i forhold til, at det skal passe med mit privatliv. Fællesskabet er rigtig godt. Det er også sådan, at vi har lyst til at ses privat. Der er en gensidig velvilje til, at man gerne vil hinanden og gerne vil være fleksible; fx hvis jeg skal hjem og hente barn. Det er jo også noget som er med til at skabe trivsel for mig."

Ejendomsteknikeren: "Hvis man har slidt sine første arbejdssko op herinde, så bliver man her indtil man går på pension."

Brian Larsen er uddannet elektriker og arbejder som ejendomstekniker på Det Kongelige Teater. 

”Vi i Slots- og Kulturstyrelsen vedligeholder Det Kongelige Teaters bygninger og sørger for, at alting virker..."

Læs interviewet med Brian

"Vi i Slots- og Kulturstyrelsen vedligeholder Det Kongelige Teaters bygninger og sørger for, at alting virker: Ventilation, varme og lys. Og hvis der er problemer på scenen, så hjælper vi med at finde eventuelle fejl. Hvis de har en forestilling, der skal begynde kl. 20, så har det førsteprioritet, og så skal man bare smide alt, hvad man har i hænderne. Det skal bare virke, når der sidder 1200 publikummer inde i salen og venter på en stor oplevelse. 

Der er ikke to dage, der er ens. Det giver sådan et adrenalin-kick, at det bare skal virke kl. 20. Og så er Gamle Scene jo et gammelt hus. Der er mange ældre installationer der kan give store udfordringer. Man ved faktisk ikke rigtig, hvad man kommer ud til og hvad fejlen kan være. Hvor får man lige fat i en reservedel til udstyr der er 20 år gammelt eller mere? I nogle tilfælde skal man til at bygge det hele om, så det bliver up to date. Det er meget spændende.

Der er mange forskellige opgaver; det er jo ikke kun el-opgaver vi løser, når vi har vagt. Det kan være publikumssæder, der er gået i stykker, toiletter der løber eller vandhaner der drypper.

Det er utroligt spændende at arbejde herinde. Jeg kan godt lide udfordringer, og at man ikke lige ved hvad der skal ske her og nu. Jeg kan varmt anbefale stedet. Man siger, at hvis man har slidt sine første sikkerhedssko op herinde, så bliver man her indtil man går på pension. Og ellers så er man her kun i en måned. Det er enten eller."

It-arkitekten: "Der er stor fleksibilitet, og det motiverer en til at yde sit bedste." 

Annemette Wenzel er uddannet i datalingvistik og er ansat som chefkonsulent og it-arkitekt i styrelsen. 

"Jeg er IT-arkitekt med ansvar for ejendomsenhedernes IT-systemer og har til opgave at binde fagområderne i styrelsen og it sammen, skabe et samarbejde på tværs og sørge for, at systemerne understøtter den måde, fagenhederne gerne vil arbejde på..." 

Læs interviewet med Annemette

"Jeg er IT-arkitekt med ansvar for ejendomsenhedernes IT-systemer og har til opgave at binde fagområderne i styrelsen og it sammen, skabe et samarbejde på tværs og sørge for, at systemerne understøtter den måde, fagenhederne gerne vil arbejde på.

Det, jeg synes er så fedt her er, at jeg både rådgiver og udfører. Jeg havde en masse med i bagagen - en masse certificeringer, kurser og ting og sager, men jeg havde egentlig i mit tidligere job mest anvendt dem i teori og mindre i praksis. Og det synes jeg, at jeg får rig lejlighed til nu. Jeg har meget frit spil, der bliver lyttet til mine idéer, og jeg tilrettelægger selv mit arbejde inden for de rammer, der selvfølgelig er.

Jeg synes jeg bliver taget med på råd; der er mange der gerne vil have, at jeg kommer med forslag til måder at gøre tingene på - fx modeller for samarbejde eller organisation af enheden. Jeg er med fra start til slut. Jeg er med til at påvirke en proces hele vejen igennem. Jeg er også med til at holde kurser og tage ud og møde folk på vores ejendomme og snakke med dem derude ift. brugen af it-systemer. Jeg har en meget bred berøringsflade. Der er rigtig mange mennesker jeg taler med i løbet af en dag. 

Det er frihed under ansvar. Hvis man når sine deadlines og udfører det arbejde, man forventes at udføre, så er der ikke sådan ’micromanagement’ på, hvornår man går og kommer. Der er stor fleksibilitet, og det motiverer en til at yde sit bedste, synes jeg.  

En anden ting, jeg synes er rigtig positivt ved at arbejde i Slots- og Kulturstyrelsen, er det fokus der er på medarbejdertrivsel i forhold til, hvad jeg har oplevet andre steder. For eksempel synes jeg, at det er rigtig positivt, når et fællesseminar for alle medarbejdere har fokus på arbejdsglæde og motivation, og ikke bare hvordan vi fx fremmer produktiviteten.

Der er en topledelse, der ved at vi udfører vores arbejde bedre, hvis vi er motiverede, glade for at gå på arbejde og har det godt med hinanden. Det er ikke alle steder, at det bliver udtrykt så klart, som jeg synes, det gør her. På den måde synes jeg det er dejligt når man mærker, at der er en direktion der bakker op om, at man har det godt sammen. 

Hvis folk spørger mig, hvad det er for en arbejdsplads de kommer ind på, så vil jeg sige, at det er dejligt sted med sjove mennesker og dygtige mennesker. Mange spændende opgaver. Og en faglighed, der gør en glad. 

Jeg er rigtig glad for mit arbejde. vi får skabt nogle resultater og noget værdi. Vi får folk til at tale sammen, og det kan rykke noget. Det er rigtig vigtigt for mig."

Cathrine om vejen fra student til fuldmægtig

Cathrine Björk Vindheim blev ansat som nyuddannet arkitekt i 2017 i styrelsens Center for Kulturarv. Cathrine arbejder på myndighedsområdet med fredning af bygninger.

"Det bedste for mig ved at arbejde i Slots- og Kulturstyrelsen er, at jeg synes, at jeg har et arbejde, der giver mening. Gennem arbejdet med de fredede bygninger bidrager jeg til opretholdelsen af bygningskulturarven. Det er et ønskejob for mig at være med til at sikre, at der er arkitektonisk kvalitet i vores alles hverdag..."

Læs interviewet med Cathrine

"Det bedste for mig ved at arbejde i Slots- og Kulturstyrelsen er, at jeg synes, at jeg har et arbejde, der giver mening. Gennem arbejdet med de fredede bygninger bidrager jeg til opretholdelsen af bygningskulturarven. Det er et ønskejob for mig at være med til at sikre, at der er arkitektonisk kvalitet i vores alles hverdag.

Arkitekter har måske tendens til at forestille sig, at det mest rigtige er at arbejde på en tegnestue, men jeg vil gerne understrege, hvor gode muligheder der er i Slots- og Kulturstyrelsen for at arbejde virkelig grundigt med den bedste arkitektur vi har i Danmark.

Jeg vil gerne dræbe myten om, at det bare er skrivebordsarbejde, vi laver. Vi har mange alsidige opgaver. Vi er rigtig meget ude i landet, vi er på byggeplads, vi møder virkelig mange forskellige mennesker, og vi arbejder også kreativt.

Som myndighed skal vi kunne stå hundrede procent inde for vores udtalelser og afgørelser, så det er vigtigt at være grundig og sætte sig ordentligt ind i hver sag. Arbejdet kræver, at jeg både ved noget om byggeteknik, arkitekturhistorie, egnsbyggeskik, forvaltning, formgivning og så videre.

Jeg arbejdede som studentermedhjælper i et lille år, før jeg var færdiguddannet, så jeg kendte allerede noget til arbejdet i styrelsen og i arbejdsopgaverne, og vidste, at det var et spændende og vigtigt arbejde.

Nu har jeg snart arbejdet i styrelsen i to år, og der er sket meget på to år. Da jeg blev ansat var jeg helt nyuddannet. Nu har jeg efterhånden et overblik over det område, jeg arbejder med. Jeg kan mærke, at min læringskurve er meget stejl. Det er fedt at arbejde et sted, hvor der er så stor mulighed for at udvikle mig fagligt. Jeg mærker, at jeg arbejder et sted, hvor den faglige udvikling bliver prioriteret."

Udvalgssekretær i Statens Kunstfond: "Jeg bliver dagligt positivt udfordret."

Anton Bech Jørgensen er uddannet cand.mag. i filosofi og arbejder som udvalgssekretær for Statens Kunstfonds Legat- og Projektstøtteudvalg for Arkitektur.  

"Det bedste ved at arbejde i styrelsen er de faglige udfordringer, og den kontakt jeg har med mennesker i kraft af mit virke som udvalgssekretær..."

Læs interviewet med Anton

"Som udvalgssekretær, er jeg med til at forberede de ansøgninger, som udvalget får ind på arkitekturområdet, jeg er med til at hjælpe dem under deres møder, og jeg sørger for, at de beslutninger, de træffer på deres udvalgsmøder, bliver ført ud i livet. Og så er jeg i øvrigt projektleder på en del af deres projekter.

Jeg bliver dagligt positivt udfordret af bl.a. de udvalgsmedlemmer, som jeg sidder med. Når man sidder som udvalgssekretær, er man jo sammen med nogle mennesker der er blandt de allerbedste inden for deres fag. Det er enormt spændende at arbejde sammen med indsigtsfulde mennesker, som bidrager kunstnerisk til deres fag, og som kommer med en kæmpestor viden. Der skal man være på tæerne! Og jeg vil sige, at det er et privilegium at blive udfordret på den måde. Man skal have et godt overblik over sit område; både reglerne - men også, hvad der sker kunstnerisk på det fagområde, man sidder med, for at kunne rådgive bedst muligt. Hvad enten det er en ansøger, der har spørgsmål til, hvordan man ansøger Kunstfonden, eller om det er et ministernotat, man skal bidrage med viden til.

Jeg vil klart anbefale at arbejde her, hvis man har lyst til at få brugt sin faglighed på udfordrende måder, og især også, hvis man har lyst til at opleve det der meget mærkelige sted, hvor kunsten og bureaukratiet møder hinanden. Det møde kommer der en masse spændende spørgsmål og udfordringer ud af. Og det er et meget, meget spændende forhold at stifte bekendtskab med indefra."

Opdateret 11. august 2020