Rammeaftale 2021-2024

Slots- og Kulturstyrelsen bidrager til en mangfoldig og rig kultur i Danmark.

Mission

Med høj faglighed arbejder vi for, at Folketinget, kulturministeren og armslængdeorganernes beslutninger og de afsatte penge får størst mulig effekt til gavn for beskyttelse af kulturarv og udvikling af kultur. 

Vision

Vi er en troværdig og transparent forvaltning, der arbejder til gavn for kulturen.

Opdateret 22. maj 2023

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen