Statistik vedrørende whistleblowerordningen

Det fremgår af whistleblowerlovens § 27, at Slots- og Kulturstyrelsen mindst én gang om året skal offentliggøre oplysninger om de indberetninger om sin virksomhed efter whistleblowerloven.

Statistik – Indberetninger 2023:

Beretning om aktivitet i Slots- og Kulturstyrelsens whistleblowerordning, 2023

Organisationens navn og CVR-nummer

Slots- og Kulturstyrelsen

Hammerichsgade 14, 1611 København V

CVR-nummer 34 07 21 91

Organisationer, der er omfattet af beretningen

Slots- og Kulturstyrelsen

 

Statistik – Indberetninger:

Fra forrige periode der skal behandles videre

0

Der er modtaget for året

1

Der er afvist

1

Der er afsluttet

1

Der har været undergivet realitetsbehandling

0

Der har givet anledning til politianmeldelse

0

Overordnede temaer for de indberetninger, der er modtaget og fulgt op på i perioden:

Klage over afslag på ansøgning om støtte (afvist, ikke omfattet af whistleblowerordning)

 

Overordnede temaer for de indberetninger, der er modtaget og fulgt op på i perioden:

  • Klage over institution på tilsynsområdet (afvist, ikke omfattet af whistleblowerordning)
  • Indberetning om potentielt strafbart forhold vedrørende ansøgning til COVID-19-hjælpepakke (realitetsbehandling, forventes afsluttet i 2022)
Opdateret 11. december 2023