Statistik vedrørende whistleblowerordningen

Det fremgår af whistleblowerlovens § 27, at Slots- og Kulturstyrelsen mindst én gang om året skal offentliggøre oplysninger om de indberetninger om sin virksomhed efter whistleblowerloven.

Statistik – Indberetninger 2022:

Fra forrige periode der skal behandles videre

0

Der er modtaget for året

2

Der er afvist

1

Der er afsluttet

1

Der har været undergivet realitetsbehandling

0

Der har givet anledning til politianmeldelse

0

 

Overordnede temaer for de indberetninger, der er modtaget og fulgt op på i perioden:

  • Klage over institution på tilsynsområdet (afvist, ikke omfattet af whistleblowerordning)
  • Indberetning om potentielt strafbart forhold vedrørende ansøgning til COVID-19-hjælpepakke (realitetsbehandling, forventes afsluttet i 2022)
Opdateret 19. december 2022