Bibliotekernes Koordinationsforum

Bibliotekernes Koordinationsforum samler centrale aktører og interessenter på biblioteksområdet inden for fag-, forsknings og folkebibliotekerne. Forummets formål er i videst muligt omfang at sikre samarbejdet og sammenhængen i den brede bibliotekssektor.

Med koordinationsforummet sikres muligheden for videndeling aktørerne imellem om tiltag, overvejelser og strategiudvikling på tværs af bibliotekssektoren, så der samlet set er et bedre overblik over udviklingsretninger de forskellige aktører imellem og dermed bedre grundlag for koordinering af indsatser.

Udvalgets opgaver

Koordinationsforummet er et videndelings- og orienteringsnetværk blandt centrale aktører på biblioteksområdet. Forummet har ikke formel beslutnings- eller rådgivningskompetence, men vil kunne bidrage med synspunkter og anbefalinger i medfør af drøftelserne på møderne.

Opdateret 23. april 2024