Udbud af bygge-, anlægs- og driftsopgaver

Herunder annonceres aktuelle udbud på bygge-, anlægs- og driftsområdet i Slots- og Kulturstyrelsen.

I arbejdet med at drive og vedligeholde statslige ejendomme betjener Slots- og Kulturstyrelsen sig af private rådgivere og entreprenører mv.

Styrelsen gennemfører udbud, udvælger leverandører og tildeler kontrakter ud fra en totaløkonomisk vurdering og tager bl.a. hensyn til kvalitet, pris, leveringssikkerhed og brugerhensyn.

Find udbud på bygge- og anlægsområdet samt servicekontrakter for ejendomsområdet:

Oprettelse i systemer

Brugeroprettelse til IndFak og Budget- og byggesagssystem (BBS).

Blanketten anvendes i forbindelse med oprettelse af en ny rådgiver- eller entreprenørbruger i BBS og Indfak. Blanketten udfyldes af rådgiveren og sendes via mail til projektlederen i Slots- og Kulturstyrelsen.

Projektlederen sender efterfølgende blanketten til bbs@remove-this.slks.dk der varetager den egentlige oprettelse.

Slots- og Kulturstyrelsen sender brugernavn og password til brugeren.

Projektlederen og rådgiveren orienteres om oprettelsen.

Blanket til oprettelse af ny ekstern bruger i BBS og Indfak2

Opdateret 28. marts 2023