Borgerhenvendelser

Service ved borgerhenvendelser.

Henvendelser til Slots- og Kulturstyrelsen bliver videresendt til en sagsbehandler, som besvarer henvendelsen.

I borgerhenvendelser, der ikke kræver, at Slots- og Kulturstyrelsen indhenter oplysninger fra øvrige dele af Kulturministeriet eller fra eksterne parter, kan du forvente et endeligt svar inden for 10-14 dage.

I borgerhenvendelser, der kræver forelæggelse for minister eller Kulturministeriets departement, kan du forvente et endeligt svar inden for 20 arbejdsdage. Det samme gør sig gældende, hvis henvendelsen kræver, at styrelsen indhenter oplysninger fra øvrige dele af Kulturministeriet eller fra eksterne parter.

Såfremt din henvendelse vedrører komplekse, omfattende eller principielle forhold kan svartiden være længere. I disse situationer vil du hurtigst muligt og senest inden for 20 arbejdsdage modtage oplysning om, hvad der sker i sagen, og hvornår du kan forvente at modtage endeligt svar.

Borgerhenvendelser kan sendes til post@remove-this.slks.dk

Opdateret 11. juni 2019