Direktion

Jesper Hermansen

Direktør

Jesper Hermansen har inden han blev direktør i Slots- og Kulturstyrelsen været direktør i Kulturstyrelsen og konstitueret direktør i Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme. Før det var han afdelingschef i Kulturministeriets departement, og har tidligere været vicedirektør i Fødevarestyrelsen og fungerende direktør og underdirektør i Miljøstyrelsen. Jesper Hermansen er uddannet cand.jur. fra Københavns Universitet.

 

Sidsel Nordengaard

Vicedirektør

Sidsel Nordengaard har tidligere været ansat som afdelingschef i Beskæftigelsesministeriets departement og kontorchef i Erhvervs- og Vækstministeriets departement. Herudover har Sidsel været ansat som leder i Plesner Advokatpartnerselskab, hvor hun arbejdede med opbygning af en projekt- og procesafdeling. Sidsel er uddannet cand.jur. fra Københavns Universitet.

 

Gerti Axelsen

Vicedirektør

Gerti Axelsen har tidligere været bygge- og udviklingschef i Lejerbo, byggechef i Københavns Ejendomme og bygnings- og ejendomschef i Frederiksberg Ejendomme. Inden da har Gerti været afdelingschef hos 3XN Architects og Arkitema Architects, og hun har erfaring som arkitekt fra blandt andet Henning Larsens Tegnestue og som underviser på Kunstakademiets Arkitektskole. Gerti er uddannet Cand. Arch. fra Kunstakademiets Arkitektskole.

Opdateret 31. oktober 2022