Direktion

Sigmund Lubanski

Direktør

Sigmund Lubanski er uddannet cand. scient. soc. fra Roskilde Universitet. Han har tidligere været ansat som direktør i Plan- og Landdistriktsstyrelsen (tidligere Bolig- og Planstyrelsen). Inden da var Sigmund vicedirektør i Erhvervsstyrelsen for blandt andet planlægning og by- og landdistriktsudvikling.

 

Sidsel Nordengaard

Vicedirektør

Sidsel Nordengaard har tidligere været ansat som afdelingschef i Beskæftigelsesministeriets departement og kontorchef i Erhvervs- og Vækstministeriets departement. Herudover har Sidsel været ansat som leder i Plesner Advokatpartnerselskab, hvor hun arbejdede med opbygning af en projekt- og procesafdeling. Sidsel er uddannet cand.jur. fra Københavns Universitet.

 

Gerti Axelsen

Vicedirektør

Gerti Axelsen har tidligere været bygge- og udviklingschef i Lejerbo, byggechef i Københavns Ejendomme og bygnings- og ejendomschef i Frederiksberg Ejendomme. Inden da har Gerti været afdelingschef hos 3XN Architects og Arkitema Architects, og hun har erfaring som arkitekt fra blandt andet Henning Larsens Tegnestue og som underviser på Kunstakademiets Arkitektskole. Gerti er uddannet Cand. Arch. fra Kunstakademiets Arkitektskole.

Opdateret 20. februar 2024