Hvad tænker unge i Danmark og Skotland om kunst og kultur?

Hvad tænker unge om kulturinstitutioner, ungeengagement og talentprogrammer? Det kan du blandt andet få et svar på i Tænketanken for Ungekulturs rapport: "Transposition 2018".

Citater fra rapporten:

“Vores ønske for fremtiden er at sammensmelte en stærk national struktur med aktive lokalmiljøer” (Side 33).

”Vi har brug for bedre værktøjer til at facilitere og muliggøre brobygning mellem unge med eksperimenterende attituder, kreative sind og innovative sjæle med institutionernes erfaringer, faciliteter og ressourcer” (side 34).

” …at arbejde med en ændret definition af begrebet talent i talentprogrammer og kunstneriske uddannelser. En definition hvor talent bliver baseret på engagement og motivation i stedet for på en specifikt type af evner og færdigheder” (side 35).

”Hvis der ikke er plads til fejl blandt unge, så vil de kun reproducere den kultur, som de kender, og de vil ikke være villige til at løbe risici og skabe nye ting. Kun med gensidig respekt vil unge være i stand til at opsøge voksnes ekspertise uden at føle, at de skal ligge under for voksnes kulturelle smagspræferencer” (side 37). 

Læs hele rapporten Transposition 2018

Rapporten er skrevet af Tænketanken for ungekultur og National Youth Arts Advisory Group (NYAAG) fra Skotland. NYAAG er en frivillig national ungegruppe i alderen 16-20 år. Gruppen arbejder for at udvikle og bidrage til at implementere Creative Scotlands strategi på ungeområdet, Time to Shine.

De to ungerådgivergrupper har deltaget i et fælles udvekslingsprojekt under titlen Transposition 2018. Formålet med udvekslingen var, at deltagerne skulle udvikle idéer til, hvordan kunst- og kultursektoren i begge lande kan samarbejde mere målrettet med unge om at skabe muligheder for unges kunstneriske og kulturelle udfoldelse. Projektet bestod af to studieture til hhv. Skotland og Danmark, hvor deltagerne besøgte relevante kulturinstitutioner, organisationer og projekter.

Læs mere om Skotlands ungestrategi 

Opdateret 11. august 2022