Kulturministeriets Forskningsudvalg

Kulturministeriets Forskningsudvalg har til opgave at rådgive og på opfordring afgive indstillinger til Kulturministeriet om forskning og forskningspolitik på idrætsområdet og kulturområdet. De 9 medlemmer repræsenterer tilsammen en alsidig forskningsfaglig indsigt inden for disse områder.

En af udvalgets vigtigste opgaver er således at vurdere ansøgninger om midler til forskning og på baggrund heraf afgive en indstilling til ministeriet om fordelingen af Kulturministeriets Forskningspulje.

Derudover kan udvalget, enten på eget initiativ eller efter anmodning, tage forskningsmæssige emner eller forskningspolitiske spørgsmål op. Kulturministeriets Forskningsudvalg følger også udviklingen inden for relevant dansk og international forskning. Som redskab kan udvalget afholde konferencer og/eller seminarer om særlige emner, der vedrører forskningen på Kulturministeriets område. Slots- og Kulturstyrelsen yder sekretariatsbistand til udvalget.

Medlemmerne af Kulturministeriets Forskningsudvalg er pr. 1. marts 2023:

  • Sara Louise Muhr (forperson), professor, CBS
  • Thomas Lederballe, seniorforsker, SMK
  • Iben Fonnesberg-Schmidt, professor MSO, AAU
  • Mette Seidelin, seniorforsker, Rigsarkivet
  • Marianne Holm Pedersen, sektionsleder, Det Kgl. Bibliotek
  • Ask Vest Christiansen, professor, AU
  • Henrik Marstal, lektor, Rytmisk Musikkonservatorium 
  • Yvonne Shashoua, professor MSO, Nationalmuseet 
  • Klavs Madsen, professor, Norges Idrettshøgskole 

Læs mere om Kulturministeriets Forskningsudvalgs opgaver i udvalgets kommissorium (pdf)

Kulturministeriets Forskningspulje fordeles én gang om året. 

Næste ansøgningsfrist er foråret 2024.

Hvis du allerede har fået støtte fra Kulturministeriets Forskningsudvalg skal du anvende Slutrapporteringsskema til afrapportering (word)

Opdateret 22. marts 2023