Afsluttede kompensationsordninger

Nedenfor kan du finde en oversigt over kompensationsordninger, som du tidligere har kunne søge på Kulturministeriets område.

Kompensation til kunstnere

Kunststøtteordningen

Kunststøtteordningen for 2020
Læs mere om ordningen

Kunststøtteordningen for 2021
Læs mere om ordningen

Kunststøtteordningen for vinteren 2021-2022
Læs mere om ordningen

Kompensation til institutioner, virksomheder, foreninger mm.

Pulje til særligt nødlidende kulturinstitutioner med faste attraktioner

Kompensation for aflyste eller udskudte landsindsamlinger

Ansøgningsfristen var d. 1. oktober 2020
Læs mere om ordningen

Kompensation for aflyste og udsatte tv-produktioner

1. runde - ansøgningsfristen var d. 19. april 2021
Læs mere om ordningen 

2. runde - ansøgningsfristen var d. 29. oktober 2021
Læs mere om ordningen

Kompensation for den folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler), daghøjskoler og folkeuniversitetet

Pulje til kompensation for den folkeoplysende voksenundervisning og daghøjskoler for perioden 9. marts - 8. august 2020
Læs mere om ordningen

Kompensation for den folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler), daghøjskoler og folkeuniversitetet for perioden 26. oktober - 16. december 2020.
Læs mere om ordningen

Pulje til kompensation for Folkeuniversitetet for perioden 9. marts - 8. august 2020
Læs mere om ordningen

Pulje til kompensation for aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitetet for perioden 16. december 2020 - 30. juni 2021
Læs mere om ordningen

Pulje til kompensation for aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitetet for perioden 19. december 2021-31. januar 2022
Læs mere om ordningen

Kompensation for faste omkostninger

Fra den 9. marts til 8. juli 2020
Læs mere om ordningen til selvejende institutioner mv.
Læs mere om ordningen til kommunale institutioner

Fra den 9. december 2020 til den 28. februar 2021
Læs mere om ordningen til selvejende institutioner mv. 
Læs mere om ordningen til kommunale institutioner

Fra den 1. marts 2021 til den 30. juni 2021
Læs mere om ordningen til selvejende til institutioner mv.
Læs mere om ordningen til kommunale institutioner

Fra den 1. juli 2021 til den 30. september 2021
Læs mere om ordningen til kommunale institutioner

Fra den 1. juli til den 31. december 2021
Læs mere om den generelle kompensationsordning for faste omkostninger

Faste omkostninger: Øvrige restriktioner

For perioden 26. oktober 2020 - 28. februar 2021
Læs mere om ordningen for selvejende institutioner mv.
Læs mere om ordningen for kommunale institutioner

For perioden 1. marts 2021 - 30. juni 2021
Læs mere om ordningen for selvejende instiutioner mv.  
Læs mere om ordningen for kommunale institutioner

Målrettet kompensation for faste omkostninger i perioden d. 9. juli til den 31. oktober 2020
Læs mere om ordningen til selvejende institutioner mv.
Læs mere om ordningen til kommunale institutioner

Kompensation for den regionale nedlukning af Nordjylland
Læs mere om ordningen til selvejende institutioner mv.
Læs mere om ordningen til kommunale institutioner

For perioden 1. december 2021 til den 28. februar 2022.

Læs mere om ordningen til selvejende institutioner mv.
Læs mere om ordningen til kommunale institutioner

Kompensation for produktionsomkostninger til kulturinstitutioner


For perioderne mellem den 9. marts 2020 og den 30. juni 2021

Læs mere om ordningen

For perioden 19. december 2021 til og med den 15. januar 2022.

Læs mere om ordningen

Kompensation for særligt nødlidende kulturinstitutioner i risiko for at gå konkurs

For perioden 9. marts 2020 - 30. juni 2021
Læs mere om ordningen

For perioden 19. december 2021- 15. februar 2022

Læs mere om ordningen

Kompensation for tabt deltagerbetaling på folkehøjskoler

For perioden 9. marts 2020 til den 8. august 2020
Læs mere om ordningen her

For perioden 9. december 2020 til den 21. maj 2021
Læs mere om ordningen her

For perioden 19. december 2021 til den 31. januar 2022
Læs mere om ordningen her

Kompensation til arrangører af større kultur- og idrætsarrangementer

Ansøgningsfristen var d. 31. oktober 2021
Læs mere om ordningen

Ansøgningsfristen var den 2. maj 2022
Læs mere om ordningen

Kompensation til forlystelsesparker der har haft tilsynsudgifter til forlystelsesapparater og erhvervskøretøjer

For perioden 2020
Læs mere om ordningen

For perioden 2021
Læs mere om ordningen​​​​​​​

Kompensation til medier for tabte annonceindtægter

1. runde - ansøgningsfristen var den 29. juni 2020
Læs mere om ordningen

2. runde - ansøgningsfristen var den 2. november 2020
Læs mere om ordningen

Kompensation til sæsonbetonet scenekunst mv.

For perioden 1. september 2020 -30. juni 2021
Læs mere om ordningen her

For perioden 1. juli 2021 - 30. september 2021
Læs mere om ordningen her

For perioden 19. december 2021 - 15. februar 2022
Læs mere om ordningen her

Nødpulje til velgørende musikfestivaler

Ansøgningsfristen var den 1. november 2021
Læs mere og søg ordningen

Støtte til ugeaviser som følge af COVID-19

Ansøgningsfristen var d. 25. juni 2021
Læs mere om ordningen

Opdateret 07. september 2022