Ledigt kontorlejemål i Sekondløjtnantbygningen

SLKS har de sidste år været i gang med at udvikle lejemålene omkring Kronborg, så bygningerne, deres anvendelse og de kulturtilbud, de giver til publikum, skaber et attraktivt kulturmiljø. Sekondløjtnantsbygningen rummer en række innovative virksomheder og en cafe med mulighed for bookning af mødefaciliteter.

I Sekondløjtnantsbygningen er der et ledigt kontorlejemål, beliggende på 2. sal i gavlen. Lejemålet kan anvendes til kontor eller andet kreativt erhverv. Lejemålet består af et stort rum.

Lejevilkår:

 • Ikrafttrædelse: 1. juni 2023
 • Lejemålet overtages vel vedligeholdt
 • Lejemålet er på 104,8 m²
 • Lejeaftalen er tidsbegrænset i en periode på 5 år, men kan efter konkret vurdering og forhandling forlænges
 • Lejen er fastsat til 720,00 kr. per kvadratmeter
 • Depositum: Svarende til 4 måneders leje
 • Lejer betaler alt forbrug tilknyttet lejemålet (Fast bidrag til vand pr. m², varmeregnskab på baggrund af det lejede areal, elforbruget måles på bimåler)
 • Lejer betaler andel af skatter og afgifter til lejemålet
 • Lejer betaler andel af bortskaffelse af virksomhedsaffald
 • Leje mm. betales kvartalsvis 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober
 • Lejen reguleres årligt med ændringen i nettoprisindekset, dog minimum 2%
 • Ved indgåelse af lejekontrakt betales depositum, leje mm for indeværende kvartal
 • Som lejer i Sekondløjtnantsbygningen er man automatisk deltager i den etablerede serviceordning. Serviceordningen administreres af Kadetten, og betales månedligt med kr. 10,00 pr. lejet m² + moms direkte til Kadetten
 • Udlejer er ikke frivilligt momsregistreret for udlejning
 • Udlejer har ansvaret for det udvendige bygningsvedligehold samt vedligeholdelse af tekniske basisinstallationer. Lejer har ansvaret for det indvendige bygningsvedligehold og vedligeholdelse af særinstallationer og inventar
 • Bygningerne er fredet, hvorfor der ikke kan fortages ændringer i bygningens rumindretning.

Fremvisning er mulig efter aftale med ejendomsassistent Martin Schrøder-Jensen på tlf. 41 10 55 81 eller mail msj@remove-this.slks.dk.

Forventede årlige udgifter til lejemålet:

 • Leje: kr. 75.456.00
 • Skatter og afgifter: 5.718,70
 • El: 1.800,00
 • Vand, fast bidrag: kr. 523,50
 • Varme: Aconto kr. 11.500,00
 • Renovation: kr. 945,64
 • Depositum: kr. 25.152,00

Ansøgninger kan sendes til Ejendomsadministrator Martin Elmgaard på Kronvaerket@remove-this.slks.dk senest 21. maj 2023. Ansøgninger skal indeholde oplysninger om, hvordan det forventes at lokalerne skal bruges, hvornår vil lokalerne blive brugt, evt. åbningstider, samt uddybelse af motivationen for at søge lejemål i Kronværksbyen.

Opdateret 11. maj 2023

Bilag

Se oversigt over lejemålet her