Job og karriere

Medarbejdere og ledere er Slots- og Kulturstyrelsens vigtigste ressource. Vi er en fagligt stærk arbejdsplads, og vi bestræber os på at tiltrække og udvikle kvalificerede og engagerede medarbejdere.

 

Ledige stillinger


 

Om ansættelse i Slots- og Kulturstyrelsen

Uopfordrede ansøgninger

Alle ledige stillinger i Slots- og Kulturstyrelsen slås op her på siden; også elev- og praktikpladser for studerende. Derfor anbefaler vi, at du løbende holder øje med vores hjemmeside og sender os en motiveret ansøgning, hvis du vil søge en af vores opslåede stillinger.

Du kan desuden tilmelde dig vores jobagent, så du bliver informeret, når der dukker jobmuligheder op i styrelsen.

Vi besvarer og gemmer ikke uopfordrede ansøgninger.

Ansættelsesproces

Fortæl os i din ansøgning hvad din motivation er for at søge en stilling hos Slots- og Kulturstyrelsen, og hvilke kompetencer du kan bidrage med. Dit cv fortæller os om, hvad du tidligere har lavet.

Når ansøgningsfristen er udløbet, indkalder vi typisk 4-5 kandidater til en 1. samtale. I mange tilfælde afholder vi også en 2. samtale, hvor der evt. kan blive tale om at løse en opgave hjemme eller hos os inden samtalen.

Samtalen

Det er vigtigt for os, at samtalen bliver en dialog, hvor vi lærer hinanden at kende, og at du har tænkt over, hvorfor du er den rette til jobbet, og hvorfor du ønsker at arbejde i styrelsen. Du får mulighed for at uddybe din faglighed og personlighed gennem eksempler og resultater, ligesom du har mulighed for at stille spørgsmål til jobbet og styrelsen som arbejdsplads.

Hvis både du og vi vurderer, at du er den rette til jobbet, indhenter vi en reference for at få bekræftet det gode indtryk, vi har fået af dig. Når vi har indhentet en positiv reference og godkendelse fra direktionen, forhandler vi lønnen og aftaler, hvornår du kan starte.

Fik du ikke jobbet?

Selvom du ikke blev indkaldt til samtale eller fik tilbudt jobbet, kan din profil sagtens være den rigtige til en anden stilling i Slots- og Kulturstyrelsen. Du er derfor velkommen til at søge igen. Vi giver altid mundtlig feedback til de kandidater, der har været til samtale.

Løn og ansættelsesvilkår

Du bliver ansat på den relevante statslige overenskomst og i overensstemmelse med de regler, der gælder for at arbejde i centraladministrationen. Din grundløn er bestemt med udgangspunkt i den overenskomst, som gælder for din ansættelse - med mulighed for et eller flere tillæg afhængig af kompetencer og præstationer. 

Som ansat i Slots- og Kulturelsen / Kulturministeriets departement får du

  • Betalt frokostpause
  • Pensionssats på op til 17,1 % (afhængigt af den overenskomst, der gælder for dig)
  • Fem ugers ferie og fem særlige feriefridage
  • Gode vilkår i forbindelse med graviditets-, barsels - og forældreorlov
  • To årlige omsorgsdage med løn pr. barn under 7 år
  • Mulighed for løn under barns sygdom i op til 2 dage indtil anden pasning er fundet
  • Flekstidsaftale, der gælder for alle medarbejdere, der ikke er i faste vagter 

På vores hovedkontor i centrum af København har vi desuden en velbesøgt og velassorteret kantine.

Din første tid i Slots- og Kulturstyrelsen

Dine første måneder i styrelsen har vi fokus på, at du kommer godt i gang og føler dig velkommen. Derfor får du tilknyttet en tutor, der er ansvarlig for at introducere dig til arbejdspladsen og være sparringspartner i forhold til faglige og organisatoriske emner. Din kommende chef og tutor planlægger et introduktionsprogram for dig, og du vil få en oplæring i de systemer, vi bruger.

Introkurser

Alle nye administrativt beskæftigede medarbejdere vil blive tilbudt et introduktionskursus om kulturpolitik og et kursus, der omhandler Kulturministeriets organisation, område og interessenter.

Hvis det er relevant for din opgavevaretagelse, vil du også få tilbudt vores introduktionskursus til bl.a. grundlæggende forvaltningsret og statens bevillingssystem og finanslov.

Vi gør brug af Statens E-læringsplatform Campus, hvor der er en række relevante kurser for dig; blandt andet om informationssikkerhed og reglerne for god adfærd i det offentlige.

Vores medarbejdere

Slots- og Kulturstyrelsen har en utrolig stor spændvidde af forskellige fagligheder. Alene hos akademikerne finder du blandt andet arkæologer, arkitekter, bibliotekarer, ingeniører, historikere, økonomer, it-eksperter, jurister, samfunds- og kulturvidenskabelige medarbejdere. Listen er lang. 

Herudover beskæftiger vi desuden gartnere, sten- og billedhuggere, vagter, håndværkere, servicemedarbejdere, kontoruddannede og kontorelever.

Det sociale

Vi har et stærkt fællesskab præget af fagligt engagement, arbejdsomhed og hjælpsomhed, og vi prioriterer et sundt arbejdsmiljø. Vi er en styrelse med mange fagligheder, og en gang om året holder vi et personaleseminar for alle medarbejdere, hvor vi kan lære hinanden at kende på tværs.

Sommerfest og julearrangementer

Vi har tradition for at afholde en stor sommerfest sammen med Kulturministeriets departement og en julefrokost med god underholdning fra mange kulturelt engagerede medarbejdere. Vi har også en årlig juletræsfest for børn/børnebørn og en ugentlig morgensang for dem, der elsker at synge.

Personaleforening

Personaleforeningen arrangerer desuden DHL-stafet, fredagsbar og meget andet. Gennem Personaleforeningen kan du også få medarbejderrabat på butikker og restauranter i nabolaget. Som ansat i styrelsen er du automatisk medlem af personaleforeningen, og medlemsskabet er gratis.

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen

Jobagent

Tilmeld dig styrelsens jobagent og modtag en e-mail, når vi offentliggør nye stillingsopslag
Tilmeld

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)