Vil du være den nye lejer af Søfortet Trekroner?

Søfortet Trekroner er i dag et fredet fortidsminde, der med sin rige historie er blevet et symbol på dansk militærhistorie. Som ny fremtidig lejer har du nu mulighed for at være med til at formidle søfortets unikke fortælling og samtidig drive forretning på en enestående beliggenhed.

Velkommen til Søfortet Trekroner - et unikt fortidsminde, der venter på sin næste lejer

I dag fungerer Trekroner som et attraktivt udflugtsmål og rekreativt område, der ligger i kort sejlafstand fra København, lige ud for Langelinie. Trekroners beliggenhed og historie giver den fremtidige lejer rig mulighed for at skabe en god forretning, men også for at udvikle fortet til gavn for både københavnere og turister.
Ønsker du at vide mere om Søfortet Trekroners historie, kan du læse med her.

Ved indsejlingen til Trekroner støder man på de to markante røde bygninger: Søndre og Nordre Kasernebygning. I øjeblikket rummer de selskabslokaler, en café og en bolig uden bopælspligt. Slots- og Kulturstyrelsen tilbyder leje af begge bygninger.

Omkring begge bygninger findes et areal, der eksempelvis kan benyttes til udeservering. Det er dog ikke et krav, at bygningerne fremover skal benyttes til deres nuværende formål. Såfremt en ny lejer har en anden vision for søfortet, er Slots- og Kulturstyrelsen åben for forslag.

I 2024 udfører Slots- og Kulturstyrelsen en række tekniske forbedringer i bygningerne samt udvendig vedligeholdelse af anlægget. Vores nye lejer på øen overtager derfor bygningerne nyistandsat og med et nyt centralvarmeanlæg. Med denne opdatering vil det fremover være muligt at benytte bygningerne forretningsmæssigt hele året.

Fra 2025 skal der efter planen træde en ny lejeaftale i kraft. Foruden anvendelse af bygning 1 og 2 vil den kommende lejer også få eneret til at aktivere søfortet og skabe sig en forretning.

Søfortet Trekroners unikke karakter og placering åbner for en række muligheder for at skabe en levende og bæredygtig forretning på det fredede søfort. En fremtidig lejer vil eksempelvis kunne tilbyde guidede ture og arrangementer, afholde workshops og kurser, drive café eller restaurant, åbne butik eller souvenirshop eller måske udnytte beliggenheden ved vandet til at tilbyde maritime aktiviteter som kajakroning eller sejlture rundt om søfortet.

Udover forretningsdelen vil der også være en række faste forpligtelser, herunder opsyn, renhold og mindre teknikopgaver på ejendommen.

Sammen med lejeaftalen vil der blive udarbejdet en permanent aftale om afholdelse af arrangementer af forskellig art på den offentlige del af søfortet, herunder også i kasematterne.

Vilkår for udlejning

 • Ikrafttrædelse: 1. januar 2025.
 • Lejemålet overtages nyistandsat.
 • Lejemålet består af Søndre Kasernebygning på 580 m², heraf 209 m² boligareal uden bopælspligt, samt Nordre Kasernebygning på 603 m².
 • Lejeaftalen er tidsbegrænset i en periode på 5 år men kan efter konkret vurdering og forhandling forlænges.
 • Lejen er omsætningsbestemt med en minimumsleje baseret på den forventede omsætning og forretningsmodel. Ansøger bedes i forbindelse med ansøgningen oplyse forventede omsætning.
 • Depositum: Svarende til 4 måneders minimumsleje.
 • Lejer betaler alt forbrug i de lejede bygninger og på de lejede arealer.
 • Lejer betaler for skatter og afgifter tilknyttet lejemålet.
 • Udlejer har ansvaret for det udvendige bygningsvedligehold samt vedligeholdelse af tekniske basisinstallationer i henhold til grænsefladeskema.
 • Lejer har ansvaret for det indvendige bygningsvedligehold og vedligeholdelse af særinstallationer og inventar i henhold til grænsefladeskema.
 • Bygningerne er fredet, hvorfor der ikke kan fortages ændringer i bygningens rumindretning.
 • Med lejeforholdet følger en havnefoged- samt opsyns funktion, jf. bilag 1.

I linket øverst til højre findes en beskrivelse af havnefoged- og driftsopgaven samt illustrationer af Trekroner og bygningernes indretning.

Praktisk information

Der vil være mulighed for at besigtige Trekroner onsdag den 17. april kl. 14.00. Tilmelding skal ske til udlejning@remove-this.slks.dk.

Spørgsmål vedrørende besigtigelse og øvrige spørgsmål kan rettes til e-mail udlejning@remove-this.slks.dk.

Ansøgere skal inden fristens udløb den 19. maj 2024, sende en motiveret ansøgning til styrelsen med uddybende oplysninger om forretningskoncept. Herunder:

 • Hvordan bygningerne samt de øvrige arealer ønskes benyttet.
 • Beskrivelse af hvordan konceptet kan fortælle den fremtidige historie om søfortet.
 • Bud på forventet bruttoomsætning.

Efter ansøgningsfristens udløb, kontakter styrelsen 2-3 ansøgere med henblik på en uddybende drøftelse af lejers planer for lejemålet. Herefter udvælger styrelsen den lejer, som bedst imødekommer de ønsker, som styrelsen har for lejemålet.

Ansøgning mærket ”Trekroner” sendes til Slots- og Kulturstyrelsen via e-mail til: udlejning@remove-this.slks.dk.

Samtaler med ansøgere vil blive afholdt ultimo maj – medio juni 2024.

Opdateret 22. marts 2024

Bilag

Se bla. beskrivelsen af den forventede havnefogedopgave samt bygningernes indretning