Tilskud til konsulentvirksomhed i forbindelse med daghøjskolevirksomhed

Nu kan der søges om tilskud til konsulentvirksomhed i forbindelse med daghøjskolevirksomhed. Ansøgningsfristen er mandag den 17. juni 2024. Denne pulje søges igennem vores tilskudsportal med MitID. Søger du på vegne af en virksomhed, institution eller lignende, skal du benytte en medarbejdersignatur.

Kunstområde :

Frist

  • 17.06.2024, kl. 14:00

Ny tilskudsportal

Denne pulje søges igennem vores tilskudsportal med NemID. Søger du på vegne af en virksomhed, institution eller lignende, skal du benytte en medarbejdersignatur.

Hvem kan søge?

Der kan ydes tilskud til landsorganisationer, der organiserer daghøjskoler.

Hvad er formålet med ordningen?

Slots- og Kulturstyrelsen kan yde konsulenttilskud til daghøjskoleområdet.

De gældende fordelingsprincipper, der blev fastlagt i 2004, er:

  • Foreningen af Daghøjskoler i Danmark får af den afsatte bevilling forlods 40 pct. (svarer til tilskuddet reguleret i forhold til den afsatte bevilling i tilskudsåret og sidste års bevilling).
  • Resten af bevillingen fordeles således til alle ansøgere:
    • 75 pct. af tilskuddet er medlemsbestemt og fordeles i forhold til antal medlemsskoler pr. 31. december i kalenderåret før tilskudsåret. Daghøjskoler, der er medlem af to tilskudsberettigede organisationer, tæller med et halvt medlemskab begge steder.
    • 25 pct. af tilskuddet er aktivitetsbestemt og fordeles i forhold til aktivitet målt på konsulenttid i kalenderåret før tilskudsåret og angivet i konsulentårsværk (1 konsulentårsværk = 1924 timer).

Sådan vurderes din ansøgning

Din ansøgning behandles på baggrund af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning §45a, stk 4. Puljen fordeles på baggrund af et budget over de forventede udgifter.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Denne pulje søges gennem Slots- og Kulturstyrelsens tilskudsportal med MitID-signatur. Når du søger på vegne af en institution, skal du benytte en medarbejder-signatur. Det er vigtigt, at man er i god tid, hvis man for eksempel skal have bestilt en medarbejdersignatur. På den måde kan man sikre, at man har adgang til at søge puljen inden fristen.

Læs mere om tilskudsportalen og find hjælp til den

Ansøgere skal i tilskudsportalen anvende og udfylde alle felter i Slots- og Kulturstyrelsens elektroniske ansøgningsskema samt vedhæfte følgende bilag:

Vær opmærksom på, at hvis du har oprettet en ansøgning i portalen, men endnu ikke indsendt den, så skal du logge ind i tilskudsportalen via portalens hovedside.

Tilgå Tilskudsportalens hovedside

Økonomi

Puljens samlede beløb er på 0,7 kr.

Se fordelingsprincipperne under afsnittet 'Hvad er formålet med ordningen?'.

Hvornår får du svar?

Når alle ansøgninger er blevet behandlet, vil svarbrevet blive sendt via tilskudsportalen og E-boks senest ultimo september 2024.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt ansøgning, får du en skærmkvittering, som du kan downloade. Du modtager ikke en kvitteringsmail. Du kan altid se ansøgning og dens status i tilskudsportalen under ”Mine ansøgninger”. Når den er indsendt korrekt, har den status som ”indsendt”.

På din ansøgningssag i tilskudsportalen kan du også se de bilag, du har vedhæftet til ansøgningen. Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge ansøgningen godt igennem.

Hvis du har brug for at kontakte en sagsbehandler, skal du skrive via kontaktformularen på sagen i tilskudsportalen.

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet vil blive udbetalt samtidig med at du modtager mail om tilskuddets størrelse. Tilskuddet udbetales kun til din NEM-konto.

Afregning af tilskud

Regnskabet skal opfylde kravene i Bekendtgørelse om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet. I praksis betyder det, at regnskabet skal opfylde kravene i Bekendtgørelse nr. 1479 af 22/12/2014 om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet.

Kravene til regnskab og beretning fremgår af bekendtgørelsens §§ 2-4.
Kravene til revision afhænger af tilskuddets størrelse:

  • Regnskab for tilskud på under 100.000 kr. skal ikke være revideret.

  • Regnskab for tilskud på mere end 100.000 kr. men højst 500.000 kr. skal enten være gennemgået og underskrevet af en regnskabskyndig person, eller være revideret af en statsautoriseret eller registreret revisor eller af et revisionsorgan, der udfører revision for kommuner eller regioner.

  • Regnskab for tilskud på mere end 500.000 kr. skal være revideret af en statsautoriseret eller registreret revisor eller af et revisionsorgan, der udfører revision for kommuner eller regioner.

Revisionskravene fremgår af §§ 10-14 i bekendtgørelsen.

Hvem vurderer ansøgningen

Ansøgningen behandles af Slots- og Kulturstyrelsen.

En samlet liste over tilskudsmodtagere vil være at finde på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside efter afgivet tilsagn.

Tidligere modtagere af puljen

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Opdateret 31. marts 2023