Browser-vejledning Google Chrome

Sådan tømmer du cache i Google Chrome version 79.0.3945.117.


Klik på den runde knap med tre prikker og vælg ’Indstillinger’


Klik på’Avanceret’


Vælg dernæst ’Sikkerhed og privatliv’


Klik på ’Ryd browserdata’


Vælg fanebladet ’Avanceret’, hvis det ikke allerede er valgt.

Ved ’Tidsinterval’ vælges ’Altid’.

Sæt kun flueben ud for ’Billeder og filer, der er gemt i cache’. Hvis der er sat flueben ud for andet, skal du fjerne dem for ikke at miste gemte cookies og historik. Husk at scrolle ned for at fjerne evt. flueben, som ikke umiddelbart kan ses i popup vinduet. 

Klik på ’Ryd data’.

Opdateret 03. august 2020