Anmodning om overdragelse af aktierne i Boxer TV AS til SE a.m.b.a

Boxer TV A/S ("Boxer") har ved henvendelse af 17. maj 2017 anmodet Radio- og tv-nævnet om at godkende at aktierne i Boxer TV A/S kan overdrages til SE a.m.b.a.

Radio- og tv-nævnet har godkendt, at aktierne i Boxer kan overdrages til energi- og telekommunikationsselskabet SE a.m.b.a.

Boxer vil fortsat blive drevet som en selvstændig virksomhed frem til udløbet af deres tilladelse den 3. april 2020.

Boxer TV skal derfor også fortsat leve op til sine forpligtelser som gatekeeper af digitale tv-sendemuligheder, jf. tilladelsen.

Opdateret 24. juni 2019