Boxer TV A/S

Boxer udøver sin distributionsvirksomhed på baggrund af en tilladelse fra Radio- og tv-nævnet. Boxer fik udstedt tilladelse i to omgange:

Den første tilladelse blev udstedt i 2008 og udløb i 2020, og efter et yderligere udbud gennemført i foråret 2018 fik Boxer en ny tilladelse for perioden 2020-2030. 

Distributionstilladelses til Boxer TV A/S 2008-2020

Radio- og tv-nævnet udbød i december 2007 ved en såkaldt skønhedskonkurrence fire landsdækkende, jordbaserede digitale sendemuligheder (MUX 3-6) samlet til én gatekeeper.

Efter Radio- og tv-nævnets evaluering af de indkomne ansøgninger blev Boxer TV A/S udpeget som vinder af skønhedskonkurrencen. Radio- og tv-nævnet udstedte den 4. april 2008 tilladelse for en periode af 12 år til Boxer TV A/S til distribution af lyd- og billedprogrammer på de fire MUX.

Distributionstilladelse til Boxer TV A/S 2020-2030

Radio- og tv-nævnet udbød i december 2017 minimum fire jordbaserede digitale tv-sendemuligheder til brug for distribution af billedprogrammer m.v. i hele landet i en såkaldt skønhedskonkurrence.

Radio- og tv-nævnet modtog én ansøgning fra Boxer TV A/S. Efter en vurdering af, at ansøgningen var konditionsmæssig og egnet, udstedte Radio- og tv-nævnet den 6. juni 2018 tilladelse til Boxer TV A/S til distribution af lyd- og billedprogrammer på de udbudte sendemuligheder, som trådte i kraft samme dato. 

Distributionsvirksomheden på baggrund af den nye tilladelse startede den 4. april 2020, hvor den tidligere distributionstilladelse udløb. I perioden frem til denne dato skulle Boxer bl.a. sikre visse tekniske tilpasninger af DTT-sendenettet. 

Læs mere om udbuddet her.

Opdateret 19. april 2021

Hvad er en MUX?

MUX er en forkortelse for Multipleks.

En MUX er en hel gruppe af digitale tv-kanaler, der bliver samlet og udsendt på samme tid som ét samlet signal.

Dette signal bliver så først ude i hjemmet hos den enkelte forbruger modtaget og dekodet af en digital modtageboks (der eventuelt kan være indbygget i selve tv-apparatet) og delt op på de mange forskellige tv-kanaler, der oprindelig var samlet i MUX'en, da den blev sendt ud.

Når man overhovedet "multiplekser" (statistisk multipleksing) skyldes det, at de kanaler, man sender ud samlet i MUX'en, bedre kan udnytte den plads, der er til rådighed - man kan derved bl.a. sende i bedre kvalitet.