Orientering om ændring af kanaludbud og priser

Boxer TV A/S har ved henvendelse af 23. december 2015 orienteret Radio- og tv-nævnet om nogle ændringer i udbuddet af tv-kanaler, som planlægges gennemført pr. 1. april 2016. Ændringerne påvirker efter Boxers opfattelse ikke opfyldelsen af tilladelsens vilkår.

Radio- og tv-nævnet tog ved afgørelse af 8. marts 2016 oplysningen om, at to nabolandskanaler, BBC World News og Discovery Science, udgår og erstattes af Eurosport 1, TV3 Sport 2 og Comedy Central til efterretning, idet det blev lagt til grund, at Boxer fortsat opfylder vilkåret om såvel udsendelse af mindst én nabolandskanal som vilkåret om mangfoldighed. Endvidere tog Radio- og tv-nævnet den planlagte prisændring til efterretning.

Opdateret 24. juni 2019