Bibliotekspenge for bøger – Dokumentation for bidrag.

Du skal dokumentere dit bidrag, hvis du har bidraget til en bog med flere end 3 bidragydere, hvis du er illustrator på en oversættelse, eller hvis du ikke er nævnt som bidragyder i Nationalbiografien. Hvis du er nævnt som bidragyder i Nationalbibliografien og I er flere end 3 bidragydere, skal du også indsende dokumentation. Du skal også indsende dokumentation, når du ønsker at fravige Nationalbibliografiens opdeling i primære og sekundære bidragydere.
Note:

OBS! Du finder skemaet i den røde bjælke, hvor der står Ansøg i Tilskudsportalen.

Frist

 • 31.12.2024, kl. 23:59

Ny tilskudsportal

Denne pulje søges igennem vores tilskudsportal med NemID. Søger du på vegne af en virksomhed, institution eller lignende, skal du benytte en medarbejdersignatur.

Hvem kan søge?

 • Forfattere, oversættere, illustratorer og komponister, der har bidraget til en bog med mere end 3 bidragydere.
 • Forfattere, oversættere, illustratorer og komponister, som ikke er nævnt i Nationalbibliografiens registrering af bogen. (Dette gælder ikke for bidragydere til sangbøger og leksika).
 • Forfattere, oversættere, illustratorer og komponister, der er nævnt i Nationalbibliografiens registrering af bogen, der har mere end 3 bidragydere.
 • Illustratorer, der har illustreret til en oversættelse
 • Forfattere, oversættere, illustratorer og komponister, der ønsker, at registreringen i primære og sekundære bidragydere i Nationalbibliografien fraviges.

Hvem kan ikke søge?

 • Forfattere til fremmedsprogede værker.
 • Forfattere til bøger, hvor mere end halvdelen er fremmedsproget tekst.
 • Forfattere til bøger, hvor mere end halvdelen er oversat fra fremmedsprog.
 • Bidragydere til sangbøger og leksika, hvor bidragyderne ikke er nævnt i Nationalbibliografien.
 • Andre bidragydere (f.eks. redaktører el. faglig/sproglige bearbejder).
 • Illustratorer, der kun har illustreret bogens omslag, eller som kun har leveret mindre illustrerede bidrag til bogen.
 • Bidragydere til aviser, tidsskrifter og årbøger.
 • Forfattere mfl. til bidrag, der fylder mindre end 5 procent af bogens samlede sidetal (dette gælder ikke for antologier).
 • Bidragydere til dvd.
 • Bidragydere til podcast
 • Bidragydere til ibøger
   

Hvad er formålet med ordningen?

Biblioteksafgiften er en kulturstøtteordning til dansk sprog og kultur med en årlig bevilling på finansloven, der har til formål at støtte forfattere, oversættere, illustratorer, fotografer, billedkunstnere og komponister, hvis bøger benyttes på Danmarks folkebiblioteker og folkeskolens pædagogiske læringscentre. For digitale titler skal de være til udlån på eReolen.

Sådan beregnes biblioteksafgiften

Folkebibliotekerne og folkeskolens pædagogiske læringscentre indberetter ved årets udgang deres bestand af bøger eller lydbøger. Det sammenholdt med Nationalbibliografiens registreringer af titlernes genre og sidetal mv. ligger til grund for din titelliste og opgørelse af biblioteksafgift det efterfølgende år.

Læs mere her om, hvordan fysisk biblioteksafgift beregnes.
Her kan du læse om, hvordan e-bøger beregnes.

Der kræves dokumentation for bidrag i tilfælde af nedenstående:

 • For bidragydere, der ikke er nævnt i Nationalbibliografien (bidragydere til sangbøger og leksika kan ikke søge).
 • For bøger med flere end tre bidragydere. Her indeholder Nationalbibliografien kun det først nævnte navn i bogen.
 • For antologier og andre samlingsværker (f.eks. digt- og novellesamlinger) af flere forfattere. Her nævner Nationalbibliografien måske redaktøren (som ikke kan søge om biblioteksafgift), men ikke de forfattere, illustratorer og evt. oversættere, hvis bidrag indgår i samlingsværket. Læs mere om Nationalbibliografien her. Se hvordan din bog er registreret i Nationalbibliografien på www.bibliotek.dk.

Der skal også indsendes dokumentation i disse tilfælde:

 • For bidrag til nye udgaver af bøger og lydbøger, du tidligere har indsendt dokumentation for.
 • For omslagsillustrationer. Hvis du udover at have lavet illustrationer til en bog også har lavet omslagsillustrationen til samme bog og ønsker, at denne skal medregnes i det samlede antal illustrationer. (Omslagsillustration alene giver ikke bibliotekspenge.)
 • For illustrationer til danske udgaver af oversatte bøger. Har du udført illustrationer specielt hertil, kan du blive berettiget til biblioteksafgift, hvis du indsender dokumentation i form af skriftlig bekræftelse fra forlaget sammen med oplysning om, hvor mange illustrationer, du har i bogen.
 • For fravigelse/ændring i Nationalbibliografiens opdeling i primære og sekundære bidragydere. Der skal indsendes en begrundet ansøgning med redegørelse for, hvilke særlige forhold, der kan begrunde en sådan afvigelse. Herunder – hvis muligt – en erklæring fra den berørte bidragyder, der godkender ændringen.
 • For fravigelse/ændring i fordelingen af afgift mellem flere oversættere på en bog. Der skal indsendes en begrundet ansøgning med redegørelse for, hvilke særlige forhold der kan begrunde en sådan fravigelse. Herunder – hvis muligt – en erklæring fra den berørte bidragyder, der godkender ændringen.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du skal sende titelblad, kolofon, og hvis der tale om bidrag til antologier, en komplet indholdsfortegnelse, og om nødvendigt en fyldig redegørelse for dit bidrags art og omfang.

Er du illustrator, skal du oplyse antallet af illustrationer i bogen (inklusive forside). 

Du skal sende dokumentation via vores digitale skema til dokumentation senest d. 31. december 2023, hvis bogen skal kunne give ret til beregning af bibliotekspenge det følgende år i 2024. Næste frist er 31. december 2024 til beregningen af bibliotekspenge i 2025. Du finder skemaet i den røde bjælke, hvor der står Ansøg i Tilskudsportalen.
 

Økonomi

Folketinget har bevilget 206.465.868 kr. til bibliotekspenge (biblioteksafgift) i 2024.

Udbetalingsgrænsen for udbetalte beløb er 1.452 kr. i 2024.
Ny lov i 2018 blev vedtaget, hvor minimumsgrænsen i 2018 blev sænket til 1.250 kr. + satsregulering.
De reducerede midler fordeles ved nye beregninger mellem de forfattere, oversættere og andre, der i 2024 modtager mindst 1.452 kr. og højst 5.805 kr. i bibliotekspenge.

Hvornår får du svar?

Vi behandler din dokumentation modtaget senest 31. december 2023 til beregningen af bibliotekspenge i 2024. Dokumentation modtaget efter fristen 31. december 2023 vil blive behandlet til beregningen af bibliotekspenge i 2025.

Opdateret 31. marts 2023