Spørgsmål og svar til udbud om udtalelse til brug for Radio- og tv-nævnets vurdering af DR og de regionale TV2-virksomheders nye tjenester

I forbindelse med udbuddet af udtalelsen til brug ved Radio- og tv-nævnets vurdering af DR's og de regionale TV 2-virksomheders nye tjenester vil de spørgsmål, der bliver stillet fra ansøgerside, blive offentliggjort på denne side sammen med de tilhørende svar.

Husk at ansøgere/interesserede firmaer selv er forpligtet til under prækvalifikationsfasen og indtil ansøgningsfristens udløb at holde sig ajour med informationer herunder svar på spørgsmål og supplerende oplysninger på denne udbudsside (inklusive undersider).

Det er muligt at stille spørgsmål til materialet i perioden den 5. juli 2011 - 27. juli 2011 kl. 12.00. Spørgsmål skal sendes til: rtv@remove-this.bibliotekogmedier.dk.

Spørgsmålene vil blive offentliggjort i anonymiseret form. Spørgsmålene vil blive besvaret løbende og så vidt muligt blive besvaret inden for en uge, således at de sidste svar vil blive offentliggjort senest onsdag den 3. august 2011 kl. 12.00.

Opdateret 19. september 2019