Gennemførte værditest

De tre øverste værditests nedenfor er blevet gennemført efter den tidligere ordning, hvor Radio- og tv-nævnet ikke skulle godkende tjenesten.

Du kan læse om den gamle værditestordning i bilag 2 til DRs public service-kontrakt for perioden 2007-2010.

Værditest af "DR-tjenester i det offentlige rum"

Følgebrev fra DR
DR's anmodning om en udtalelse fra Radio- og tv-nævnet om DR's værditest af DR tjenester i det offentlige rum.
Se følgebrevet her.
17. juni 2009

Værditest af DR tjenester i det offentlige rum
DR har værditestet seks tjenester som DR ønsker at iværksætte som public service.
Se brevet med oversigten her.
Nedfor er alle seks værditest vedlagt:
Skærme på offentlige områder, frit tilgængelige.
Skærme i forbindelse med trafikinfrastrukturer.
Skærme i offentlige institutioner med adgangsbegrænsninger.
Skærme opstillet i kommercielle, frit tilgængelige sammenhænge.
Skærme opstillet i butikker.
Skærme opsat i virksomheder.
19. juni 2009

Høring af DR om værditest
DR har 19. juni 2009 i henhold til § 13 i bekendtgørelse nr. 1626 af 13. december 2006 om forretningsorden for Radio- og tv-nævnet indsendt værditest af henholdsvis DR tjenester i det offentlige rum (i alt 6 tests) og dr.dk/sundhed, foretaget jf. pkt. 7 og bilag 2 i public service-kontrakten for 2007 til 2010.
Radio- og tv-nævnet forventer at behandle testene på sit møde den 24. august 2009, hvor det i henhold til forretningsordenens § 14 er aftalt, at DR redegør for de udførte værditests og resultatet heraf. 
Se høringsbrevet her.
8. juli 2009

DR's svar på høringen om værditest
Radio- og tv-nævnet har ved brev af 8. juli 2009 anmodet DR om at besvare en række spørgsmål til de af DR de 19. juli 2009 indsendte værditest af "DR tjenester i det offentlige rum" (i alt seks tests) og "dr.dk/sundhed".
Se DR's svar her.
10. august 2009

Radio- og tv-nævnets udtalelse om værditest af tjenester i det offentlige rum
Se Radio- og tv-nævnets udtalelse her.
27. august 2009

Pressemeddelelse fra Nævnet
Se Radio- og tv-nævnets udtalelse her.​​​​​​​
27. august 2009

 

Værditest af "dr.dk/sundhed"

Test af "dr.dk/sundhed"
Kulturministeriet har anmodet DR om at værditeste internettjenesten "dr.dk/sundhed". Det er på den baggrund, at denne værditest er foretaget.
Se testen her.

Høring af DR om værditest
DR har 19. juni 2009 i henhold til § 13 i bekendtgørelse nr. 1626 af 13. december 2006 om forretningsorden for Radio- og tv-nævnet indsendt værditest af henholdsvis DR tjenester i det offentlige rum (i alt 6 tests) og "dr.dk/sundhed", foretaget jf. pkt. 7 og bilag 2 i public service-kontrakten for 2007 til 2010.
Se høringsbrevet her.
8. juli 2009

DRs svar på høringen om værditest
Radio- og tv-nævnet har ved brev af 8. juli 2009 anmodet om at besvare en række spørgsmål til de af DR den 19. juli 2009 indsendte værditest af "DR tjenester i det offentlige rum" (i alt seks tests) og "dr.dk/sundhed".
Se høringssvaret her.
10. august 2009

Radio- og tv-nævnets udtalelse om værditest af "dr.dk/sundhed"
DR har 16. juni 2009 i henhold til § 13 i bekendtgørelse nr. 1626 af 13. december 2006 om forretningsorden for Radio- og tv-nævnet og Bilag 2 til DRs public service kontrakt for 2007-2010 indsendt værditest af "dr.dk./sundhed".
Se Radio- og tv-nævnets udtalelse her.
27. august 2009

Pressemeddelelse fra Nævnet
Se Radio- og tv-nævnets udtalelse her.
27. august 2009

Værditest af "dr.dk/tværs"

DRs værditest af dr.dk./tværs
DR's anmodning om en udtalelse fra Radio- og tv-nævnet om DR's værditest af dr.dk/tvaers.
Se brevet her.
3. marts 2010

Radio- og tv-nævnets udtalelse om dr.dk/tværs
DR har 3. marts 2010 i henhold til § 13, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 101 af 28. januar 2010 om forretningsorden for Radio- og tv-nævnet, og bilag 2 til DR's public service-kontrakt for 2007 til 2010, indsendt værditest af dr.dk/tvaers.
Se Radio- og tv-nævnets udtalelse her.
6. april 2010

Pressemeddelelse
Se Radio- og tv-nævnets udtalelse her.
7. april 2010

Værditest af dr.dk/tv

På baggrund af henvendelse om værditest af dr.dk/tv har Radio- tv-nævnet truffet afgørelse om, at der ikke er grundlag for, at nævnet af egen drift iværksætter en godkendelsesprocedure af dr.dk/tv.

Læs Afgørelse vedrørende værditest af dr.dk/tv

Værditest af apps til Apple TV og Sony Playstation

På baggrund af en henvendelse om værditest af versionerede apps til Apple TV og Sony Playstation 3/4 har Radio- tv-nævnet truffet afgørelse om, at der ikke er grundlag for, at nævnet af egen drift iværksætter en godkendelsesprocedure af de versionerede apps.

Afgørelse vedr. værditest af apps til Apple TV og Sony Playstation

Opdateret 16. februar 2023