Gennemførte værditest

De tre øverste værditests nedenfor er blevet gennemført efter den tidligere ordning, hvor Radio- og tv-nævnet ikke skulle godkende tjenesten.

Du kan læse om den gamle værditestordning i bilag 2 til DRs public service-kontrakt for perioden 2007-2010.

Værditest af "DR-tjenester i det offentlige rum"

Følgebrev fra DR
DR's anmodning om en udtalelse fra Radio- og tv-nævnet om DR's værditest af DR tjenester i det offentlige rum.
Se følgebrevet her.
17. juni 2009

Værditest af DR tjenester i det offentlige rum
DR har værditestet seks tjenester som DR ønsker at iværksætte som public service.
Se brevet med oversigten her.
Nedfor er alle seks værditest vedlagt:
Skærme på offentlige områder, frit tilgængelige.
Skærme i forbindelse med trafikinfrastrukturer.
Skærme i offentlige institutioner med adgangsbegrænsninger.
Skærme opstillet i kommercielle, frit tilgængelige sammenhænge.
Skærme opstillet i butikker.
Skærme opsat i virksomheder.
19. juni 2009

Høring af DR om værditest
DR har 19. juni 2009 i henhold til § 13 i bekendtgørelse nr. 1626 af 13. december 2006 om forretningsorden for Radio- og tv-nævnet indsendt værditest af henholdsvis DR tjenester i det offentlige rum (i alt 6 tests) og dr.dk/sundhed, foretaget jf. pkt. 7 og bilag 2 i public service-kontrakten for 2007 til 2010.
Radio- og tv-nævnet forventer at behandle testene på sit møde den 24. august 2009, hvor det i henhold til forretningsordenens § 14 er aftalt, at DR redegør for de udførte værditests og resultatet heraf. 
Se høringsbrevet her.
8. juli 2009

DR's svar på høringen om værditest
Radio- og tv-nævnet har ved brev af 8. juli 2009 anmodet DR om at besvare en række spørgsmål til de af DR de 19. juli 2009 indsendte værditest af "DR tjenester i det offentlige rum" (i alt seks tests) og "dr.dk/sundhed".
Se DR's svar her.
10. august 2009

Radio- og tv-nævnets udtalelse om værditest af tjenester i det offentlige rum
Se Radio- og tv-nævnets udtalelse her.
27. august 2009

Pressemeddelelse fra Nævnet
Se Radio- og tv-nævnets udtalelse her.​​​​​​​
27. august 2009

 

Værditest af "dr.dk/sundhed"

Test af "dr.dk/sundhed"
Kulturministeriet har anmodet DR om at værditeste internettjenesten "dr.dk/sundhed". Det er på den baggrund, at denne værditest er foretaget.
Se testen her.

Høring af DR om værditest
DR har 19. juni 2009 i henhold til § 13 i bekendtgørelse nr. 1626 af 13. december 2006 om forretningsorden for Radio- og tv-nævnet indsendt værditest af henholdsvis DR tjenester i det offentlige rum (i alt 6 tests) og "dr.dk/sundhed", foretaget jf. pkt. 7 og bilag 2 i public service-kontrakten for 2007 til 2010.
Se høringsbrevet her.
8. juli 2009

DRs svar på høringen om værditest
Radio- og tv-nævnet har ved brev af 8. juli 2009 anmodet om at besvare en række spørgsmål til de af DR den 19. juli 2009 indsendte værditest af "DR tjenester i det offentlige rum" (i alt seks tests) og "dr.dk/sundhed".
Se høringssvaret her.
10. august 2009

Radio- og tv-nævnets udtalelse om værditest af "dr.dk/sundhed"
DR har 16. juni 2009 i henhold til § 13 i bekendtgørelse nr. 1626 af 13. december 2006 om forretningsorden for Radio- og tv-nævnet og Bilag 2 til DRs public service kontrakt for 2007-2010 indsendt værditest af "dr.dk./sundhed".
Se Radio- og tv-nævnets udtalelse her.
27. august 2009

Pressemeddelelse fra Nævnet
Se Radio- og tv-nævnets udtalelse her.
27. august 2009

Værditest af "dr.dk/tværs"

DRs værditest af dr.dk./tværs
DR's anmodning om en udtalelse fra Radio- og tv-nævnet om DR's værditest af dr.dk/tvaers.
Se brevet her.
3. marts 2010

Radio- og tv-nævnets udtalelse om dr.dk/tværs
DR har 3. marts 2010 i henhold til § 13, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 101 af 28. januar 2010 om forretningsorden for Radio- og tv-nævnet, og bilag 2 til DR's public service-kontrakt for 2007 til 2010, indsendt værditest af dr.dk/tvaers.
Se Radio- og tv-nævnets udtalelse her.
6. april 2010

Pressemeddelelse
Se Radio- og tv-nævnets udtalelse her.
7. april 2010

Værditest af dr.dk/tv

På baggrund af henvendelse om værditest af dr.dk/tv har Radio- tv-nævnet truffet afgørelse om, at der ikke er grundlag for, at nævnet af egen drift iværksætter en godkendelsesprocedure af dr.dk/tv.

Værditest af apps til Apple TV og Sony Playstation

På baggrund af en henvendelse om værditest af versionerede apps til Apple TV og Sony Playstation 3/4 har Radio- tv-nævnet truffet afgørelse om, at der ikke er grundlag for, at nævnet af egen drift iværksætter en godkendelsesprocedure af de versionerede apps.

Opdateret 13. marts 2024