Afrapportering for COVID-19-hjælpepakker

Herunder finder du links til afrapporteringer for de hjælpepakker, som kan søges på Kulturministeriets område.

Aktive afrapporteringer

Aktivitetspulje til kulturaktiviteter

Bemærk: et eventuelt overskud fra den tilskudsberettigede aktivitet skal tilbagebetales, dog maksimalt svarende til tilskuddets størrelse. Tilskuddet fra aktivitetspuljen må således ikke bidrage til, at der genereres overskud på aktiviteterne. Ansøger skal derfor være opmærksom på, at tilskud fra aktivitetspuljen indgår i beregningen af et eventuelt overskud til tilbagebetaling sammen med aktivitetens øvrige indtægter.

I de regnskabsskabeloner, som skal benyttes ved afrapportering af tilskud beregnes et eventuelt overskud til tilbagebetaling automatisk, når de udfyldes efter den tilhørende vejledning.

Har I modtaget tilskud fra Aktivitetspulje til kulturaktiviteter, skal I indsende afrapportering eller aflægge regnskab til Slots- og Kulturstyrelsen. Tilskuddets størrelse bestemmer, hvordan der skal afrapporteres og aflægges regnskab.

OBS. Der har været identificeret en fejl i regnskabsskabelonen til afrapportering for tilskud på 100.000 kr. til og med 500.00 kr. Hvis I har downloadet regnskabsskabelonen inden 12. marts 2021, skal I downloade den version af regnskabsskabelonen, som er tilgængelig ved nedenstående link.

Læs mere og indsend erklæringen

Kompensation for tabt deltagerbetaling på folkehøjskoler

Har I modtaget kompensation for tabt deltagerbetaling på folkehøjskoler, skal I indsende afrapportering til Slots-og Kulturstyrelsen. Kompensationens størrelse bestemmer, hvordan der skal afrapporteres.

Bemærk, frist for indsendelse af afrapportering er den 31. december 2021

Find link til relevante regnskabsskemaer og vejledninger

Pulje til udsatte, sårbare og ældre under corona-krisen

Har I modtaget kompensation fra puljen til sårbare, udsatte og ældre under corona-krisen, skal I indsende afrapportering til Slots- og Kulturstyrelsen. 

Tilsagnets størrelse bestemmer, hvordan der skal afrapporteres og aflægges regnskab. 

Bemærk, frist for indsende af afrapportering er tre måneder efter projektets slutdato.

Find relevante skabeloner og indsend afrapportering

Pulje til 1000 nye fællesskaber mod ensomhed

Har I modtaget kompensation fra pulje til 1000 nye fællesskaber mod ensomhed, skal I indsende afrapportering til Slots- og Kulturstyrelsen. 

Tilsagnets størrelse bestemmer, hvordan der skal afrapporteres og aflægges regnskab. 

OBS. Afrapportering er for nuværende ved at blive opdateret, og vil snart være åben igen. 

Såfremt I har nogen spørgsmål, er I velkommen til at skrive til ensom@slks.dk

Kommende afrapporteringer

Lønkompensation

Har I modtaget lønkompensation vil det fremgå af denne side, når der er åben for afrapportering.

For de institutioner, hvor afrapporteringen er særligt presserende (eks. for højskoler), kan Slots-og Kulturstyrelsen kontaktes på corona-inst@remove-this.slks.dk, og de vil blive prioriteret i sagsbehandlingen. 

Bemærk, fristen for afrapportering for den generelle lønkompensationsordning for perioden 9. marts 2020 til 29. august 2020 er udskudt til 31. oktober 2021

Kunststøtteordningen 2020

Har I modtaget støtte fra kunststøtteordningen vil det komme til at fremgå af denne side, når der er åbent for afrapportering. 

Bemærk, fristen for afrapportering vedrørende kompensation for tabt indkomst i 2020 er udskudt til 30. september 2021.

Afrapportering skal indsendes elektronisk.

Kunststøtteordningen 2021

Har I modtaget støtte fra kunststøtteordningen 2021, vil det komme til at fremgå af denne side, når der er åbent for afrapportering. 

Bemærk, fristen for afrapportering vedrørende kompensation for tabt indkomst i 2021 er 1. juni 2022

Afrapporteringen skal indsendes elektronisk

Kompensation til særligt sæsonafhængige kunstnere

Har I modtaget kompensation fra puljen til særligt sæsonafhængige kunstnere, vil det komme til at fremgå af denne side, når der er åbent for afrapportering. 

Bemærk, fristen for afrapportering vedrørende kompensation til særligt sæsonafhængige kunstnere er flyttet til den 30. september 2021. 

Afrapporteringen skal indendes elektronisk

Kompensation til særligt nødlidende kulturinstitutioner med sæsonbetonet scenekunstvirksomhed mv. under COVID-19, som falder uden for den generelle arrangementspulje

Har I modtaget kompensation til særligt nødlidende kulturinstitutioner med sæsonbetonet scenekunstvirksomhed mv. under COVID-19, som falder uden for den generelle arrangementspulje, vil det komme til at fremgå af denne side, når der er åbent for afrapportering.

HOTLINE | 33 74 50 00

Mandag - torsdag: kl. 9:00 - 16:00
Fredag kl. 9:00 - 15:00

E-mail: corona@kum.dk

Vi besvarer spørgsmål om, hvordan du kan gøre brug af de hjælpepakker, der er etableret under Kulturministeriet.