Afrapportering for COVID-19-hjælpepakker

Herunder finder du links til afrapporteringer for de hjælpepakker, som kan søges på Kulturministeriets område.

Aktive afrapporteringer

Aktivitetspulje til kulturaktiviteter

Har I modtaget tilskud fra Aktivitetspulje til kulturaktiviteter, skal I indsende afrapportering eller aflægge regnskab til Slots- og Kulturstyrelsen. Tilskuddets størrelse bestemmer, hvordan der skal afrapporteres og aflægges regnskab.

OBS. Der har været identificeret en fejl i regnskabsskabelonen til afrapportering for tilskud på 100.000 kr. til og med 500.00 kr. Hvis I har downloadet regnskabsskabelonen inden 12. marts 2021, skal I downloade den version af regnskabsskabelonen, som er tilgængelig ved nedenstående link. 

I kan finde link til relevante erklæringer og vejledninger her.

Kompensation for tabt deltagerbetaling på folkehøjskoler

Har I modtaget kompensation for tabt deltagerbetaling på folkehøjskoler, skal I indsende afrapportering til Slots-og Kulturstyrelsen. Kompensationens størrelse bestemmer, hvordan der skal afrapporteres.

Bemærk, frist for indsendelse af afrapportering er den 30. juni 2021

I kan finde link til relevante regnskabsskemaer og vejledninger her

Kompensation for restriktionsperioden for den folkeoplysende voksenundervisning, daghøjskoler og folkeuniversitet

Har I modtaget kompensation på baggrund af restriktioner vedrørende forsamlingsforbud, skal I indsende afrapportering og aflægge regnskab til Slots-og Kulturstyrelsen. Kompensationens størrelse bestemmer, hvordan der skal afrapporteres og aflægges regnskab.

Bemærk, frist for indsendelse af afrapportering er den 15. maj 2021

I kan finde link til relevante regnskabsskemaer og vejledninger her

Pulje til udsatte, sårbare og ældre under corona-krisen

Har I modtaget kompensation fra puljen til sårbare, udsatte og ældre under corona-krisen, skal I indsende afrapportering til Slots- og Kulturstyrelsen. 

Tilsagnets størrelse bestemmer, hvordan der skal afrapporteres og aflægges regnskab. 

Bemærk, frist for indsende af afrapportering er tre måneder efter projektets slutdato.

I kan indsende afrapportering, samt finde relevante skabeloner her.

Pulje til 1000 nye fællesskaber mod ensomhed

Har I modtaget kompensation fra pulje til 1000 nye fællesskaber mod ensomhed, skal I indsende afrapportering til Slots- og Kulturstyrelsen. 

Tilsagnets størrelse bestemmer, hvordan der skal afrapporteres og aflægges regnskab. 

Bemærk, frist for indsende af afrapportering er tre måneder efter projektets slutdato.

I kan indsende afrapportering, samt finde relevante skabeloner her.

Kommende afrapporteringer

Lønkompensation

Har I modtaget lønkompensation vil det fremgå af denne side, når der er åben for afrapportering.

For de institutioner, hvor afrapporteringen er særligt presserende (eks. for højskoler), kan Slots-og Kulturstyrelsen kontaktes på corona-inst@remove-this.slks.dk, og de vil blive prioriteret i sagsbehandlingen. 

Bemærk, fristen for afrapportering for den generelle lønkompensationsordning for perioden 9. marts 2020 til 29. august 2020 er udskudt til 31. maj 2021

Kunststøtteordningen 2020

Har I modtaget støtte fra kunststøtteordningen vil det komme til at fremgå af denne side, når der er åbent for afrapportering. 

Bemærk, fristen for afrapportering vedrørende kompensation for tabt indkomst i 2020 er udskudt til 30. september 2021.

Afrapportering skal indsendes elektronisk.

Kunststøtteordningen 2021

Har I modtaget støtte fra kunststøtteordningen 2021, vil det komme til at fremgå af denne side, når der er åbent for afrapportering. 

Bemærk, fristen for afrapportering vedrørende kompensation for tabt indkomst i 2021 er 1. juni 2022

Afrapporteringen skal indsendes elektronisk

Kompensation til særligt sæsonafhængige kunstnere

Har I modtaget kompensation fra puljen til særligt sæsonafhængige kunstnere, vil det komme til at fremgå af denne side, når der er åbent for afrapportering. 

Bemærk, fristen for afrapportering vedrørende kompensation til særligt sæsonafhængige kunstnere er 15. juni 2021. 

Afrapporteringen skal indendes elektronisk

Pulje til aktiviteter på biografområdet

Har I modtaget tilskud for aktiviteter på biografområdet, vil det komme til at fremgå af denne side, når der er åbent for afrapportering.

Kompensation til særligt nødlidende kulturinstitutioner med sæsonbetonet scenekunstvirksomhed mv. under COVID-19, som falder uden for den generelle arrangementspulje

Har I modtaget kompensation til særligt nødlidende kulturinstitutioner med sæsonbetonet scenekunstvirksomhed mv. under COVID-19, som falder uden for den generelle arrangementspulje, vil det komme til at fremgå af denne side, når der er åbent for afrapportering.

Afsluttede afrapporteringer

Pulje til kompensation til den folkeoplysende voksenundervisning og daghøjskoler

Har I modtaget kompensation fra pulje til kompensation til den folkeoplysende voksenundervisning og daghøjskoler i perioden 9. marts - 8. august 2020, skal I indsende afrapportering til Slots - og Kulturstyrelsen. Kompensationens størrelse bestemmer, hvordan der skal afrapporteres.

Bemærk, fristen for indsendelse af afrapportering var den 8. december 2020

I kan finde link til relevante erklæringer og vejledninger her

Pulje til kompensation til Folkeuniversitetet

Har I modtaget kompensation fra pulje til kompensation for Folkeuniversitetet, skal I indsende afrapportering til Slots - og Kulturstyrelsen. Kompensationens størrelse bestemmer, hvordan der skal afrapporteres.

Bemærk, fristen for indsendelse af afrapportering var den 8. december 2020.

I kan finde link til relevante erklæringer og vejledninger her

Kompensationsordning for faste omkostninger til foreninger, selvejende institutioner mv.

Har I modtaget kompensation fra kompensationsordningen for faste omkostninger til foreninger, selvejende institutioner mv., skal I indsende afrapportering til Slots- og Kulturstyrelsen. 

Bemærk fristen for indsendelse af afrapportering var den 8. december 2020

I kan finde link til relevante erklæringer og vejledninger her.

Kompensationsordning for faste omkostninger til kommunale institutioner

Har I modtaget kompensation fra kompensationsordningen for faste omkostninger til kommunale institutioner, skal I indsende afrapportering til Slots - og Kulturstyrelsen. 

Bemærk, fristen for indsendelse af afrapportering var den 8. december 2020

I kan finde link til relevante erklæringer og vejledninger her.

Pulje til refusion for rabat på billetter og deltagerbetaling for kultur- og idrætsaktiviteter

Har I modtaget forudbetalt tilskud fra pulje til refusion for rabat på billetter og deltagerbetaling for kultur- og idrætsaktiviteter, skal I indsende afrapportering eller aflægge regnskab til kulturministeriet. Tilskuddets størrelse bestemmer, hvordan der skal afrapporteres og aflægges regnskab.

Bemærk, fristen for indsendelse af afrapportering var den 9. november 2020

I kan finde link til relevante erklæringer og vejledninger her.

HOTLINE | 33 74 50 00

Mandag - torsdag: kl. 9:00 - 16:00
Fredag kl. 9:00 - 15:00

E-mail: corona@kum.dk

Vi besvarer spørgsmål om, hvordan du kan gøre brug af de hjælpepakker, der er etableret under Kulturministeriet.