Afrapportering for Pulje til kompensation til den folkeoplysende voksenundervisning og daghøjskoler 2020

Fristen for afrapportering er den 3. december 2023, kl. 23:59. 

Al afrapportering skal indsendes elektronisk. I kan finde link til relevante erklæringer og vejledninger nedenfor. Kompensationens størrelse bestemmer, hvordan der skal afrapporteres:

Kompensation på 100.000 kr. eller derunder

Hvis I – på baggrund af regnskabsskemaet - afrapporterer for en kompensation på 100.000 kr. eller derunder, skal I aflægge regnskabstal og erklære på tro- og love, at regnskabstallene er korrekte, og at kompensationen er anvendt til formålet. 

Læs vejledningen for kompensation på eller under 100.000 kr. og hent den elektroniske erklæring og regnskabsskemaet

Kompensation på over 100.000 kr. og på højst 500.000 kr.

Hvis I – på baggrund af regnskabsskemaet - afrapporterer for en kompensation på 100.000 kr. og på højst 500.000 kr., skal I indsende et regnskab, som er gennemgået og underskrevet af kompensationsmodtager og en regnskabskyndig person. I kan også vælge at få regnskabet revideret af en statsautoriseret revisor, en registreret revisor eller af et revisionsorgan, der udfører revision for kommuner eller regioner.

Læs vejledningen for kompensation på over 100.000 kr. og på højst 500.000 kr. og hent elektronisk erklæring og regnskabsskemaet 

Kompensation på mere end 500.000 kr.

Hvis I – på baggrund af regnskabsskemaet - afrapporterer for en kompensation på mere end 500.000 kr., skal I indsende et regnskab, som er revideret af en statsautoriseret revisor eller en registreret revisor eller af et revisionsorgan, der udfører revision for kommuner eller regioner.

Læs vejledningen for kompensation på over 500.000 kr. og hent den elektroniske erklæring og regnskabsskemaet 

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 651 af 18/05/2020

Bekendtgørelse nr. 994 af 25/06/2020

Opdateret 01. november 2023

Afrapportering

Se oversigten over alle afrapporteringer
Gå til oversigten