Afrapportering for pulje til kompensation for aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitetet 2021/2022

Fristen for afrapportering er den 1. november 2022 kl. 23:59.

Al afrapportering skal indsendes elektronisk. I kan finde link til relevante erklæringer og vejledninger nedenfor. Kompensationens størrelse afgør, hvordan der skal afrapporteres.

Kompensation på 100.000 kr. eller derunder

Hvis I har modtaget en foreløbig kompensation på 100.000 kr. eller derunder, skal I indsende et regnskab og erklære på tro og love, at regnskabstallene er korrekte, og at kompensationen er givet på korrekt grundlag.

Bemærk, at hvis I har fået kompensation fra Erhvervsstyrelsen, skal regnskabet til Erhvervsstyrelsen være aflagt, inden der afrapporteres til Slots- og Kulturstyrelsen. Det er et krav, at endelig kompensation fra andre hjælpepakker i forbindelse med COVID-19 er opgjort/efterkontrolleret, før der kan aflægges regnskab. Derefter beregnes den endelige kompensation for tabt deltagerbetaling for aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversiteter i forbindelse med COVID-19. 

Læs vejledningen for kompensation på 100.000 kr. eller derunder og hent den elektroniske afrapportering, regnskabsskemaet og tro- og loveerklæringen.

Kompensation på mellem 100.000 kr. og 500.000 kr.

Hvis I har modtaget en foreløbig kompensation på mellem 100.000 kr. og 500.000 kr., skal I indsende et regnskab, som er gennemgået og underskrevet af kompensationsmodtager og en regnskabskyndig person. I kan også vælge at få regnskabet revideret af en statsautoriseret revisor, en registreret revisor eller et revisionsorgan, der udfører revision for kommuner eller regioner.

Bemærk, at hvis I har fået kompensation fra Erhvervsstyrelsen, skal regnskabet til Erhvervsstyrelsen være aflagt, inden der afrapporteres til Slots- og Kulturstyrelsen. Det er et krav, at endelig kompensation fra andre hjælpepakker i forbindelse med COVID-19 er opgjort/efterkontrolleret, før der kan aflægges regnskab. Derefter beregnes den endelige kompensation for tabt deltagerbetaling for aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversiteter i forbindelse med COVID-19.

Læs vejledningen for kompensation på mellem 100.000 kr. og 500.000 kr. og hent den elektroniske afrapportering, regnskabsskemaet, tro- og loveerklæringen samt den regnskabskyndiges erklæring.

Kompensation på mere end 500.000 kr.

Hvis I har modtaget en foreløbig kompensation på mere end 500.000 kr., skal I indsende et regnskab, som er gennemgået og underskrevet af kompensationsmodtager og statsautoriseret revisor, en registreret revisor eller et revisionsorgan, der udfører revision for kommuner eller regioner.

Bemærk, at hvis I har fået kompensation fra Erhvervsstyrelsen, skal regnskabet til Erhvervsstyrelsen være aflagt, inden der afrapporteres til Slots- og Kulturstyrelsen. Det er et krav, at endelig kompensation fra andre hjælpepakker i forbindelse med COVID-19 er opgjort/efterkontrolleret, før der kan aflægges regnskab. Derefter beregnes den endelige kompensation for tabt deltagerbetaling for aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversiteter i forbindelse med COVID-19.

Læs vejledningen for kompensation på over 500.000 kr. og hent den elektroniske afrapportering, regnskabsskemaet, tro- og loveerklæringen samt revisorerklæringen.

Lovgrundlag

Kulturministeriets aktstykke 177 af 14. januar 2022.

Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 237 af 12/02/2022 om udmøntning af kompensation for tabt deltagerbetaling til aftenskoler, Folkeuniversitetet og daghøjskoler som følge af covid-19.

Folkeoplysningsloven

For at være berettiget til kompensation skal I være godkendt under folkeoplysningsloven kap. 4, 12a eller 13. I skal derfor indhente dokumentation fra jeres hjemstavnskommune, hvori der eksplicit står, hvilket kapitel af folkeoplysningsloven I er godkendt under.

Læs hele folkeoplysningsloven her

Opdateret 14. december 2022