Reklame for Jensen's Køkken sendt på TV 2

Resumé

Klagen omhandlede en tv-reklame for Jensen’s Køkken (Whisky Sauce) sendt på TV 2. Klager gjorde gældende, at reklamen opfordrer til at begå ulovligheder, fordi der i reklamen vises en kvinde, der går fra en fremmed bil, som hun har forårsaget en parkeringsskade på uden at sætte en seddel med forsikringsoplysninger m.v.  

Radio- og tv-nævnet vurderede, at der er tale om en reklame med et tydeligt humoristisk præg. Nævnet fandt efter en samlet vurdering ikke, at kvindens opførsel i reklamen fremstår som en acceptabel adfærd, eller at reklamen har karakter af en opfordring til seeren til at handle på samme måde i en lignende situation.

Radio- og tv-nævnet fandt derfor ikke, at reklamen var i strid med reklamebekendtgørelsens forbud mod opfordringer til uansvarlig adfærd, ligesom den ikke fandtes i strid med kravet om, at reklamer skal være udformet med behørig social ansvarsfølelse.

AFGØRELSEN MED DEN FULDE BESKRIVELSE

<link fileadmin user_upload dokumenter medier reklamer afgoerelser afgoeresler_2012 jensenskoekken030412.pdf i nyt>Klage over tv-reklame for Jensen's Køkken (Whisky Sauce) sendt på TV 2

3. april 2012

Opdateret 01. februar 2019