Tilsyn med Roskilde Weekendradio

Resumé

Radio- og tv-nævnet traf den 20. juni 2017 afgørelse om, at stationen ikke levede op til reglerne om at udlevere de udbedte oplysninger og materiale rettidigt, hvilket blev påtalt. Radio- og tv-nævnet fandt endvidere, at Roskilde Weekendradio i interview med bandet Ronald and the Depressions overtrådte forbuddet om udsendelse af reklamer. Overtrædelsen medførte en påtale fra nævnet, og stationen blev pålagt omgående at ophøre med at sende reklamer. Nævnet understregede, at fremtidige overtrædelser af forbuddet kan medføre, at nævnet inddrager programtilladelsen midlertidigt eller endeligt.

Opdateret 22. februar 2019