Tilsyn med Radio Halsnæs, Radio Halsnæs Retro, Radio Stina, Radio HLR og Radio Global FM

Resumé

Radio- og tv-nævnet førte tilsyn med radiostationerne Radio Hundested - HLR, Radio Hundested – Global FM, Radio Halsnæs Retro, Radio Halsnæs og Radio Stina.
Radio- og tv-nævnet konkluderede, at tilsynet med Radio Hundested – HLR og Radio Hundested – Global FM ikke gav anledning til bemærkninger.
Radio Halsnæs, Radio Halsnæs Retro og Radio Stina havde alle overtrådt forbuddet mod at sende reklamer i ikkekommercielle lokalradioer. Radio- og tv-nævnet indskærpede reglerne vedrørende forbud mod reklamer og pålagde stationerne at ophøre med at sende reklamer omgående.

Opdateret 01. februar 2019