Tilsyn med Give Nærradio

Resumé

Radio- og tv-nævnet traf den 20. juni 2017 afgørelse om, at stationen ikke levede op til reglerne om at udlevere de udbedte oplysninger og materiale rettidigt, hvilket blev påtalt. Overtrædelsen medførte, at stationens tilskud for juli måned i 2017 bortfaldt

Opdateret 22. februar 2019