Tilsyn med Formiddagsradioen

Resumé

Radio- og tv-nævnet traf den 30. januar 2018 afgørelse om, at Formiddagsradioen i programmet ”Om lidt er kaffen klar” sendt den 18. januar 2017 havde udsendt skjult reklame i strid med reglerne ved gentagne gange at oplyse om telefonnummer til en psykoterapeut.

Radio- og tv-nævnet fandt ligeledes, at Formiddagsradioen havde placeret en sponsorkreditering i strid med reglerne i programmet ”Om lidt er kaffen klar” sendt den 31. januar 2017. Denne sponsorkreditering gik endvidere ud over den tilladte varighed og var anvendt i en række af Formiddagsradioens programmer. Overtrædelserne medførte en påtale fra nævnet. Nævnet understregede, at fremtidige overtrædelser af forbuddet kunne medføre, at nævnet inddrager programtilladelsen midlertidigt eller endeligt.

Opdateret 25. september 2019