Tilsyn med Eagles FM

Resumé

Radio- og tv-nævnet har truffet afgørelse om at påtale Eagles FM's manglende udnyttelse af programtilladelsen fra uge 11 til og med uge 39, og indskærper i den forbindelse forpligtelsen til at udnytte programtilladelsen fuldt ud. Nævnet understreger, at fremtidige overtrædelser af dette krav kan medføre, at nævnet inddrager programtilladelsen midlertidigt eller endeligt.

Nævnet påtaler ydermere Eagles FM's udsendelse af skjult reklame i "Motorprogrammet". Nævnet indskærper reglerne vedrørende forbud mod reklamer og pålægger stationen omgående at ophøre med at sende reklamer.

Afgørelsen

Opdateret 25. september 2019